Ergotherapeutische begeleiding voor ouderen

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2011

Provincie

Limburg

Locatie

Kempen-Maasland

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

CM Limburg

Duurtijd

01/05/2011 - 31/12/2013

Situering

Met dit project wil men 65-plussers met een graad van zorgbehoevendheid drie gratis sessies ergotherapeutische begeleiding aanbieden, gespreid in tijd. Deze begeleiding zalaan huis gebeuren, na advies van het ziekenhuis, de Thuiszorgwinkels, en eventueel andere woonzorgvoorzieningen. Een doorverwijzing vanuit de thuiszorg vormt ook een belangrijke ingangspoort. Een ergotherapeut(e) zal instaan voor deze begeleiding. Ergotherapeutische begeleiding bestaat er voornamelijk in om mensen te laten oefenen in het gebruik van ADL-hulpmiddelen (ADL= activiteiten dagelijks leven).

Het project start met de aanwerving van een ergotherapeut die in eerste instantie contacten moet leggen met de ziekenhuizen, de Thuiszorgwinkel en de thuiszorgpartners. In deze contacten zal in eerste fase bekeken worden hoe de doorverwijzingen kunnen gebeuren vanuit deze instanties. Er zal eveneens bij de start van het project een folder ontwikkeld worden die gebruikt kan worden voor de bekendmaking van dit aanbod. Na het maken van goede afspraken met de ziekenhuizen, thuiszorgwinkel en andere thuiszorginstanties kan het project onmiddellijk van start gaan. Vanaf de eerste doorverwijzingen zal de ergotherapeut contact leggen met de betrokken persoon om te kijken wanneer de eerste begeleiding ingepland kan worden.

Het is dus ook zeer belangrijk dat de ergotherapeut een goed netwerk uitbouwt met de sociale diensten en diensten geriatrie van de ziekenhuizen. Dit om de samenwerking te versterken en de continuïteit van het ergotherapeutisch plan te versterken.

Vanuit CM Limburg zal het RDC (Regionaal Dienstencentrum) de coördinatie van dit project mee opvolgen. De ergotherapeut zal rapporteren aan de RDC-coördinator. Deze laatste is verantwoordelijk voor de terugkoppeling van de werking in de verschillende overlegstructuren binnen CM Limburg en voor het mee aansturen van het project in de dagdagelijkse werking. De loonkost van de coördinator wordt niet in dit project mee opgenomen.

De bekendmaking van het project zal zoveel mogelijk gebeuren binnen de standaard communicatiekanalen van CM Limburg (Visie, Moment, CM.be, de kantoren van de gemeenten binnen het leadergebied). Daarnaast zal er ook een folder ontwikkeld worden die gebruikt kan worden bij de ziekenhuizen, de huisartsen, de thuiszorgpartners en Thuiszorgwinkel) en die eveneens gericht kan uitgedeeld worden binnen de regio.

In het kader van de efficiëntie zal men vooral waakzaam moeten zijn voor een aantal aspecten. Ten eerste dat de doorverwijsafspraken zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden zodat de partners geen drempel moeten overwinnen om door te verwijzen. Daarnaast zal de ergotherapeut zijn bezoeken bij de mensen zo efficiënt mogelijk moeten plannen zodat er geen onnodig verre verplaatsingen gebeuren (vb. afspraken binnen een gemeente zo kort mogelijk na elkaar plannen).

Doelstellingen

De doelstellingen binnen dit project zijn:

  • Mensen na het ontslag uit een ziekenhuis, waar reeds een ergotherapeutisch programma is opgestart, dit ergotherapeutisch programma ook effectief verder zetten in de thuissituatie;
  • Dat er minder snel mensen vanuit het ziekenhuis opgenomen worden in een woonzorgcentrum, terwijl ze eigenlijk liever thuis zouden blijven;
  • Men wil het gebruik van hulpmiddelen verhogen bij de ouderen;
  • Ook wil men de kennis van de soorten hulpmiddelen vergroten bij ouderen, mantelzorgers en intermediairen door enkele infosessies te organiseren hieromtrent;
  • Een andere doelstelling is aandacht hebben voor valpreventie. De ergotherapeut die aan huis komt bij de doelgroep zal ook nagaan of er risicofactoren aanwezig zijn die valincidenten in de hand kunnen werken. Hij/zij zal advies geven om deze risicofactoren weg te werken

Uitvoering

 

CM Limburg

 

Contactpersoon

Sofie Vandebroek
Prins Bischopssingel 75
3500 Hasselt
011/28 05 86