Faunaplan Houtland

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Brugge

Projectgegevens

Projectkost

292 339,73 euro

Promotor

Regionaal Landschap Houtland

Duurtijd

01/03/2015 - 01/03/2018

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Beleving op het platteland

Situering

Het "Faunaplan Houtland" wil een geïntegreerde manier van werken omtrent faunabeheer op gebiedsniveau Houtland uittesten en parallel werken aan een geïntegreerd, adaptief Fauna plan 2018-2023.

Geïntegreerd
Er is aandacht voor schadelijke soorten (vermijden van schade en het onder controle houden van de populatie als wenselijke soorten (soorten op vlak van natuur, jacht en functionele agrobiodiversiteit bevorderen. Dit alles in overleg en afstemming met de betrokken plattelandsactoren (landbouw, jacht, natuur, besturen).

Adaptief Faunaplan 2018-2023
Een document wat duidt rond welke soorten welke acties zullen opgezet worden die komende 5 jaar binnen het Houtland, met ruimte voor tussentijdse bijsturing.

Doelstellingen

  1. Het effectief uittesten van een geëntegreerde manier van werken rond fauna op schaal van een regionaal landschap met aandacht voor het professionaliseren van de acties.
  2. Opmaak van een Faunaplan Houtland 2018-2023

Uitvoering

Regionaal Landschap Houtland

Contactpersoon

Pauwel Bogaert
Tillegemstraat 81
8200 Sint MIchiels
050 40 34 74

Locatie