Faunatuurlijke erven!

Categorieën

Thema

Milieu en natuur

Jaar

2005

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

31.381,00 euro

Promotor

Didier Huygens

Duurtijd

1 jaar

Situering

Zwaluwen, vleermuizen, uilen, egels, amfibieën en insecten zijn soorten die weleer op elk landbouwbedrijf vertoefden. Op een aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt via een fauna-audit bekeken welke dieren momenteel voorkomen en wat de mogelijkheden zijn om bepaalde fauna aan te trekken. Dit kan ondermeer door het optimaliseren van verblijfplaatsen en het creëren van nest-, voedsel- en schuilmogelijkheden door de aanleg van kleine landschapselementen. Uiteraard wordt de bedrijfsuitbating niet uit het oog verloren en wordt er steeds naar win-win-situaties voor landbouw en natuur gezocht.
Demodagen met presentaties en een brochure moeten een dialoog tussen land- of tuinbouwers en buurtbewoners tot stand brengen en hen aanzetten om zelf initiatieven te nemen om de biodiversiteit te bevorderen.

Contactpersoon

Didier Huygens
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
09/2678680