Fietsbibliotheek

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

41 100,00 euro

Promotor

Stroming

Duurtijd

01/01/2017 - 30/06/2018

Maatregel

 • LEADER
 • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Oost

Situering

Stel je voor: een bibliotheek zonder boeken maar met fietsen? Het kan! De fietsbibliotheek geeft gezinnen met jonge kinderen de kans om dagelijks gebruik te maken van de fiets tegen een lage kostprijs. Bij de fietsbibliotheek kunnen kinderfietsen voor kinderen tot 12 jaar geleend worden. Zoals u weet ontgroeien kinderen hun fiets snel. Vooraleer ze naar de middelbare school gaan, hebben ze 2 à 3 fietsen gehad. Voor jonge gezinnen is dat een behoorlijke uitgave op het gezinsbudget. Voor sommige gezinnen kan die uitgave zelfs erg zwaar doorwegen. Voor mensen in en op de rand van armoede (en kansengroepen) biedt de fietsbibliotheek een extra kans om op hun gezinsbudget te besparen en tevens hun mobiliteit op het platteland te verhogen. Voor € 20 lidgeld per jaar kan ieder voor een kind (tot 12 jaar) voor 12 maanden een fiets ontlenen uit een kwaliteitsvolle stock. Het betreft een tweedehandsfiets, in orde gemaakt en gekeurd. De fietsbibliotheek wil de druk op de portemonnee verlichten. De fietsbibliotheek is daardoor financieel interessant, maar tevens ook duurzaam, milieuvriendelijk en gezond.

Doelstellingen

de fietsbibliotheek wil een via een uitleensysteem fietsen toegankelijker maken voor gezinnen met kinderen. Dit uit zich in volgende concrete en meetbare elementen (SMART):

 • Daarvoor ontwikkelt de fietsbibliotheek een uitleenplek.
 • Waar kinderen en ouders een keuze kunnen maken uit een aanbod van tweedehands fietsen.
 • Uit een ruim aanbod van verschillende fietsmaten.
 • Uit een ruim aanbod van jongens en meisjesfietsen.
 • Een aanbod dat kwaliteitsvol en veilig is.
 • Een uitleenformule die goedkoop is.

de fietsbibliotheek wil mee een initiatief zijn dat plattelandsarmoede bestrijdt. Dit uit zich in volgende concrete en meetbare elementen (SMART):

 • Een lage financiële drempel (laag lidgeld of leengeld en waarborg).
 • Ouders dienen geen investering in een nieuwe fiets te doen.
 • Een aanbod dat gedurende de eerste 12 levensjaren van hun kinderen geldt.
 • Een aanbod dat voor elk van hun kinderen geldt (m.a.w. maal het aantal kinderen).

de fietsbibliotheek wil een duurzaam en klimaatvriendelijk initiatief zijn dat fietsen stimuleert. Dit uit zich in volgende concrete en meetbare elementen (SMART):

 • Fietsen een tweede leven geven.
 • Hergebruik van fietsen; fietsen delen en doorgeven.
 • Milieuvriendelijk verplaatsen.
 • Promotie van het fietsen en fietsevenementen.

de fietsbibliotheek wil een initiatief zijn dat mensen activeert en een zinvolle werkzaamheid geeft. Dit uit zich in volgende concrete en meetbare elementen (SMART):

 • Binnen Stroming is er iemand deeltijdse tewerkgesteld voor de fietsbibliotheek; tewerkstelling.
 • Er wordt gebruik gemaakt van bestaande sociale economieprojecten waar werknemers nieuwe of extra opdrachten krijgen (Fietsenatelier De Sprong vzw); tewerkstelling.
 • Vrijwilligers worden gerekruteerd en krijgen kansen tot maatschappelijke inzet.
 • Er gaat speciale aandacht naar vrijwilligers uit de kansengroepen om deze te betrekken.
 • Vrijwilligers krijgen de kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Uitvoering

Stroming

Contactpersoon

Bart Wynants
Korte Begijnenstraat 18
2300 Turnhout
014 40 31 54

Locatie