Fietspunten light

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2011

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Vlaams-Brabant

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

89.040,00 euro

Promotor

vzw VELO

Duurtijd

01/03/2011 - 29/02/2013

Situering

Innovatie is een permanente uitdaging in de ontwikkeling van ondernemerschap in de sociale economie. Een grote dosis creativiteit is nodig om op het snijvlak van maatschappelijke noden, een overschot van kansengroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en beperkte financiële middelen een economisch en sociaal verantwoorde activiteit op de rails te zetten.

 

Een nieuwe maatschappelijke nood is fietsmobiliteit, vertrekkend vanuit de zorg voor een milieu en energiebesparing, en ook een gezondheidsreflex (meer bewegen, een gezonder lichaam, …) Maar hoe fietsvriendelijk zijn onze dorpen vandaag ingericht, we willen het dan niet louter hebben over fietspaden, maar eerder over de zorg voor de fiets op elke standplaats.  Die nood aan zorg is duidelijk zichtbaar aan onze treinstations.   Een goede stalling, de zekerheid om na een dagje werken je fiets nog terug te vinden, een kleine herstelling laten doen. 

 

De fietspunten bieden dit dienstenpakket aan en zijn lokale diensteneconomie in zuivere vorm.. Lokale besturen, vervoersmaatschappijen, werkgevers: ieder draagt hier vanuit zijn verantwoordelijkheid een steentje bij om beter, gezonder vervoer mogelijk te maken en de leefbaarheid van onze streek te verhogen.  

 

In onze regio zijn er al 2 fietspunten actief – in Leuven en Aarschot,  een 3de in Diest is in de opstartfase. Allen liggen ze in mekaars verlengde op dezelfde treinlijn 35 Leuven – Hasselt (via Aarschot).  De fietspunten bieden: beheer, toezicht en onderhoud van de fietsenstalling, verhuur van fietsen, herstelling van fietsen.  Ze leidden ook tot de tewerkstelling van 18 werknemers  (16 VTE) in de sociale economie. 

 

Ook in de tussenliggende kleinere stations, in het plattelandsgebied,  Zichem, Testelt, Langdorp en Wezemaal, voelt men de behoefte aan een goede verzorgde fietsenstalling en een betere infrastructuur.  Al deze stationsomgevingen zitten in een vernieuwingsfase, door de NMBS ism de gemeenten, worden de parkings heraangelegd en nieuwe goed verlichte fietsenstallingen geïnstalleerd. Door de kleine schaal is een volledige fietspunt-service met dagelijkse  bemanning niet mogelijk; een experiment met een light-service daarentegen behoort wel tot de opties.

Dit zou kunnen betekenen

 • wekelijks onderhoud en nazicht inclusief het regelmatig verwijderen van wrakken (ism de lokale politie met de bedoeling ze te recycleren of te herstellen)
 • installeren van vergrendelbare boxen zowel voor particulier gebruik als voor collectief gebruik door bedrijven
 • verhuur van fietsen aan bedrijven en recreanten
 • een bijkomende deeltijdse tewerkstelling als uitbreiding bij het reeds bestaande sociale economieproject fietspunt Diest
 • mogelijkheid tot fietsverhuur en collectieve vergrendelde fietsparking aanbieden voor werkgevers in een straal van + 5 km rond de stations) zodat zij fietsmobiliteit aan hun werknemers kunnen aanbieden
 • monitoring  via een logboek van de fietsenstallingen en hun omgeving naar gebruik en bezettingsgraad met jaarlijkse rapportering aan gemeenten en NMBS

 

Met dit project willen we de opstart van de fietspunten light realiseren in samenwerking met de betrokken gemeentebesturen.  De uitbouw van de verschillend functies wordt onderhandeld en in praktijk gebracht.  Ook de evaluatie van de mogelijkheden en haalbaarheid van het concept fietspunten light, en de implementatie in het kader van het decreet lokale diensteneconomie, inclusief de partnerschappen met lokale besturen, politiezones, NMBS en bedrijven zullen onderdeel vormen van dit project.

Doelstellingen

 • een uitbreiding van de tewerkstelling in de sociale economie
 • een fietsservice realiseren in een plattelandscontext: een zorgzame fietsenstalling, met meer sociale controle en een verhoogd veiligheidsgevoel
 • individuele mogelijkheid tot vergrendelde fietsparking voor particulieren aanbieden
 • vergrendelde groepsparking met verhuur van fietsen voor het woon-werk-verkeer realiseren voor bedrijven uit de omgeving
 • meer duurzame mobiliteit van het woon-werkverkeer (van oudsher pendelverkeer) en recreatief vervoer stimuleren
 • intergemeentelijke samenwerking, samenwerking tussen politiezones en een sociaal economieproject realiseren
 • aanleveren van cijfermateriaal ter ondersteuning van het fietsbeleid van gemeenten en NMBS
 • een experiment realiseren: fietspunten light, nieuw in Vlaanderen als voorbeeld voor andere plattelandsregio’s

Uitvoering

vzw VELO

Contactpersoon

Jos Vandikkelen
Hollestraat 1
3001 Heverlee
016/298750 – 0496/690258