Functionele ruimte Guigoven

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Limburg

Locatie

Guigoven

Projectgegevens

Projectkost

299 950,17 euro

Promotor

Vzw Bra Chique

Duurtijd

07/07/2016 - 30/12/2016

Maatregel

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
 • Leefbare dorpen

Situering

Het dorpscentrum van Guigoven, Kortessem, wordt door een woonuitbreiding helemaal hertekend. De ruimte op het platteland komt erg onder druk te staan. Tot voor kort kon de jeugd in het centrum de ruimte vinden om te spelen. De jeugdvereniging Chiro Spratike ontplooide zijn werking in een klein lokaaltje maar in een groene omgeving gaven zij speelkansen aan jongeren van verschillende generaties. Door de uitbreiding van het dorp in wooneenheden wordt deze ruimte drastisch ingeperkt, maar zal het aantal jongeren toenemen. Een grote bedreiging maar ook een kans voor de dorpsgemeenschap.

Dit project vertrekt vanuit het idee om de lokale jeugd ademruimte geven in het dorpscentrum. Maar het wil ook de vele andere verenigingen de kans geven om op verschillende manieren gebruik te maken van deze infrastructuur. Enerzijds starten we met de realisatie van multifunctionele lokalen waar de jeugd zijn activiteiten in kan ontplooien, maar ook andere lokale verenigingen (KWB, Landelijke Gilden, Sint-Sebastiaansgilde) gebruik van kunnen maken. Ook willen we voldoende stockage ruimte voorzien voor de vele materialen van Chiro Spratike , maar ook ruimte creëren voor andere verenigingen die opslagruimte nodig hebben (buurtcomités, Sint-Gerardusbroederschap, landelijk Gilden, ziekenzorg …)

Enderzijds willen we de beschikbare ruimte rond het toekomstige jeugdlokaal efficiënt inrichten om zo een maximum aan speelruimte te creëren. Door de inbreiding in het dorpscentrum is elke m2 belangrijk. Door hoogteverschillen te  overbruggen, omheining te voorzien om een speelzone af te bakenen, bestaande verharding te hergebruiken voor een speelveld, de grenzen met de openbare ruimte optimaal in te richten en  beplanting om eventuele audiovisuele hinder voor omwonenden te beperken te voorzien, kunnen we in het centrum van Guigoven jongeren en kinderen de nodige ademruimte geven. Zo kunnen we samen met de beperkte ruimte rond de kleuterschool ‘Het Belhameltje’ een veilige speel- en ontmoetingsruimte voorzien.

In een veranderende dorpsgemeenschap willen we met dit project inspelen op de noden van verschillende partners naar het ontplooien van buurtversterkende activiteiten, stockage-mogelijkheden van materialen en speelruimte toe.
Op die manier kunnen we in een plattelandsgemeente de bestaande verenigingen ondersteunen, een ontmoetingsplek vormen voor nieuwe bewoners en landelijke initiatieven mogelijk maken.

Doelstellingen

Voorzien van een multifunctionele Jeugdinfrastructuur te Guigoven

Resultaten: 

 • Toereikende infrastructuur voor Chiro Spratike Guigoven

 • Toegankelijke vergader- en activiteitenruimte voor diverse doelgroepen en verenigingen

 • Voldoende stockage ruimte voor materialen.

Voorzien van een efficiënte speelruimte binnen dorpskern

Resultaten:

 • Efficiënte inrichting van de beperkte ruimte

 • Veilige speelruimte voor Chiro Spratike Guigoven

 • Uitbreiding speelmogelijkheden voor kleuterschool Belhameltje

 • Ontmoetingsplek voor jongeren

 Symbiose tussen woonomgeving, speelzone en open ruimte

Resultaten:

 • Aansluiten op het wandelpad te Guigoven

 • Autovrije toegang tot de spelzone aan de rand van het dorp

 • Audio-visuele hinder voor woonomgeving beperken via groeninrichting

 • Verkeersveilige toegang aan verbindingsweg

Resultaten:

 • Lokale gemeenschap ondersteunen via samenwerking tussen jeugd- en andere verenigingen

 • Infrastructuur aanbieden voor activiteiten en evenementen

 • Uitvalsbasis en ondersteuning voor gemeenschap)

Uitvoering

Vzw Bra Chique

Contactpersoon

Pieter Konings
Wouddal 11
3723 Kortessem
0499 34 53 61

Locatie