Geïntegreerd gebiedsgericht project “Noordvesten Beerstblote

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Diksmuide

Projectgegevens

Projectkost

547 312,49 euro

Promotor

Stad Diksmuide

Duurtijd

01/03/2015 - 01/07/2017

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Beleving op het platteland

Situering

Om de rijkdom van Beerstblote te benutten zet het project in op de inrichting en ontsluiting van het typische poldergebied palend aan het stadscentrum. Het programma bestaat uit : de revalorisatie en functioneel maken van de oude kerkwegel en de landbouwontsluitingsweg, het landschappelijk accentueren van de oude vestingen, integraal waterbeheersysteem, de aanleg van een groene parking, de integratie van architectura minor, het verwijderen van storende elementen en diverse natuurinrichtingsmaatregelen. De wandel- en fietspaden, de ontwerpmaatregelen voor de uiteenlopende plekken en watersystemen en de natuurontwikkelingsmaatregelen moeten de bestaande visie tastbaar maken waardoor de ‘Noordvesten Beerstblote’ in de nabije toekomst op een duurzame, eigentijdse en integrale manier kan beleefd worden.

Doelstellingen

  • Noordvesten Beerstblote

Recreatieve ontsluiting van het gebied Beerstblote door middel van een tweetal wandel- en fietspaden. Doelpubliek zijn zowel de eigen inwoners, scholen,  als ook het toerisme.

Herwaardering en vrijwaren van het buitengebied door de aanleg en herstel van grachten, waterlopen en poelen, en het verminderen van visueel storende factoren.

Contact landbouw en natuur bevorderen, verhoging van de kennis en ervaringen bij de bevolking, leerlingen en andere bezoekers over landbouw en natuur.

  • aanleg groene parking

De groene randparking kadert in de beleidsvisie om verkeer en parkeren in de stadskern te ontmoedigen. De aandacht voor de landschappelijk inpassing moet er voor zorgen dat er geen visuele hinder ontstaat. De keuze van materialen moet er ook voor zorgen dat de waterhuishouding niet wordt verstoord. De groene parking ondersteunt de bezoeken aan het ontwikkelde project Noordvesten – Beerstblote.

 

Uitvoering

Stad Diksmuide

Contactpersoon

Martin Deruytter
Heernisse 6
8600 Diksmuide
051 79 31 41

Locatie