Gebiedsmanagement ter verbetering van de detailhandel in kleine

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2009

Provincie

Limburg

Locatie

Haspengouw

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

82.500 euro

Promotor

Provincie Limburg – 4de Directie Economische Zaken en Internationale Samenwerking – Sectie Lokale Economie

Duurtijd

1/3/2010-28/2/2012

Situering

De provincie Limburg wil met voorliggend project aan elk van de gemeenten in het Leadergebied Haspengouw een beleidsmatige onderbouw bieden inzake detailhandelbeleid geënt op deze ontwikkelde provinciale visie. De provincie Limburg wil m.a.w. deze gemeenten in het Leadergebied aanzetten tot, en begeleiden bij het implementeren van deze provinciale visie inzake detailhandelbeleid op lokaal niveau.

Contactpersoon

Lydie Geelen
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
011/237424