Gedeelde landbouwwegen

Categorieën

Jaar

2021

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

67 500 euro

Promotor

Gemeente Retie

Duurtijd

01/01/2021 - 30/06/2022

Maatregel

  • LEADER
  • Landbouw- en natuureducatie

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Oost

Situering

Inwoners van het Retiese deeldorp Schoonbroek gaven tijdens het traject Veerkrachtige Dorpen aan dat landbouwvoertuigen absoluut een plaats hebben in het dorp, maar dat wandelaars en fietsers zich niet altijd even veilig voelen op de smalle landbouwwegen wanneer deze landbouwvoertuigen passeren. Met het project 'Gedeelde landbouwwegen' willen we enerzijds experimenteren met infrastructuuringrepen op landbouwwegen om de veiligheid van zwakke weggebruikers te vergroten zonder de bereikbaarheid van landbouwgronden in het gedrang te brengen. Daarnaast maakt een campagne landbouwers duidelijk hoe imposant zo'n landbouwvoertuig is voor fietsers en wandelaars, terwijl zwakke weggebruikers begrip krijgen voor de omvang van zulke voertuigen en de plaats die ze innemen op landbouwwegen. Op die manier zal ook het draagvlak voor landbouwactiviteit in de open ruimte toenemen. De resultaten verwerken we in een digitaal vademecum zodat andere plattelandsgemeenten hier direct mee aan de slag kunnen. Infrastructuuringrepen die effectief bleken, worden na de projectperiode structureel opgenomen in de weginfrastructuur. Naast het piloottraject in Schoonbroek trekken we het project door in andere landelijke gebieden met een andere mobiliteitssituatie of een andere landbouwtypologie. De gemeenten van LEADER Kempen Oost kunnen een proefopstelling aanvragen. Het externe studiebureau ontwikkelt ook oplossingen die in de hele provincie inzetbaar zijn. 

Doelstellingen

Veilig fietsen en wandelen op landbouwwegen De beleefbaarheid van open ruimte wordt steeds meer gewaardeerd. Het aantal fietsers en wandelaars langs landbouwwegen blijft groeien. Met dit project willen we bestuurders van landbouwvoertuigen bewust maken hoe wandelaars en fietsers het passeren van een (groot) landbouwvoertuig ervaren zodat ze hiermee rekening kunnen houden. Van de recreatieve gebruikers verwachten we dat ze tijdens de werksessies aangeven welke ingrepen gewenst zijn om comfortabel te kunnen wandelen en fietsen op landbouwwegen, ook bij het kruisen van landbouwvoertuigen. Het draagvlak voor landbouw en landbouwvoertuigen in de open ruimte versterken Recreanten in landbouwgebied zien landbouwvoertuigen steeds groter worden. Een vaak gehoorde kritiek is 'dat zulke mastodonten niet thuishoren op deze smalle wegen'. Met die project willen we medegebruikers van landbouwgebieden kennis laten maken met deze landbouwvoertuigen en uitleggen waarom ze die omvang hebben. Daarnaast maken we duidelijk wat een bestuurder van een landbouwvoertuig wel en niet kan zien vanuit de stuurcabine en hoe je zo'n landbouwvoertuig best kruist. Experimenteren met infrastructuuringrepen Als derde doelstelling willen we samen met een externe partner in kaart brengen welke infrastructuuringrepen nuttig kunnen zijn op landbouwwegen om gedeeld gebruik gemakkelijker en veiliger te maken. Tijdens de looptijd van het LEADER-project werken we vooral met proefopstellingen. Schoonbroek fungeert daarbij als pilootgebied waar vijf proefopstellingen geplaatst worden. Daarnaast voorzien we in elke geïnteresseerde gemeente van het LEADER-gebied Kempen Oost eveneens een proefopstelling. Na afloop van het LEADER-project beschikken we over een overzicht van ingrepen die wel en niet werken. Infrastructuuringrepen die waardevol zijn, worden daarna door het gemeentebestuur van Retie toepast in Schoonbroek en de rest van Retie. De dienst Mobiliteit van provincie Antwerpen integreert de inzichten die tijdens dit project opgedaan worden in de begeleiding rond Verkeersveilige Gemeenten. Op die manier wordt de verworven expertise ingezet in een ruimere regio dan het LEADER-gebied.

Uitvoering

Gemeente Retie

Locatie