Geheugen van de Westhoek

Categorieën

Thema

Erfgoed

Jaar

2011

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

100.000 euro

Promotor

Erfgoedcel CO7

Duurtijd

1 maart 2011-28 februari 2013

Situering

Volgende acties maken de ontwikkeling van het Geheugen van de Westhoek mogelijk: A. doorlichting bestaande digitaliseringsinitiatieven en onderzoek naar één publiek toegankelijk online kanaal voor cultureel erfgoed over/in de zuidelijke Westhoek B. afstemming en ombouw bestaande databanken en websites in functie van één publiek toegankelijk online kanaal voor cultureel erfgoed over/in de (zuidelijke) Westhoek C. digitalisering cultureel erfgoed aanwezig in de zuidelijke Westhoek D. onderzoek naar en verdere uitbouw van de digitale erfgoedcollectie van de zuidelijke Westhoek met mondelinge bronnen en immaterieel erfgoed E. opzetten erfgoedbank (incl. mondelinge bronnen en immaterieel erfgoed) F. uitbouw één publiek toegankelijk online kanaal voor cultureel erfgoed over/in de (zuidelijke) Westhoek G. communicatie en promotie.

Doelstellingen

Het project beoogt de ontwikkeling van een virtueel streekarchief met roerend en immaterieel erfgoed in de Westhoek, maar ook met het erfgoed over de Westhoek dat zich erbuiten bevindt. Erfgoedcel CO7 wil haar erfgoedwerking op een vernieuwende wijze verder uitbouwen. Ze heeft o.m. als kerntaak het erfgoed in kaart te brengen, maar wil deze reguliere convenantswerking overstijgen. Particuliere collecties zijn vaak (nog) niet toegankelijk. Dit project biedt hiervoor heel wat mogelijkheden. Daarnaast wil de Erfgoedcel samen met partners actief op zoek gaan naar mondelinge bronnen & immaterieel erfgoed en het tegelijk digitaliseren. Een virtueel streekarchief hoeft geen statisch verhaal te zijn. Dit project wil een katalysator zijn die samenwerking stimuleert tussen diverse erfgoedactoren en over beleidsdomeinen heen, dit zowel in als buiten de CO7-regio. Ook voor het noordelijke deel van de Westhoek biedt dit project mogelijkheden. Organisaties en instellingen kunnen in een bestaand systeem instappen. Zo wordt het Geheugen van de Westhoek een dynamische digitale bron/plek waar velen uit kunnen putten en wordt het erfgoed van de Westhoek op de kaart gezet in Vlaanderen. Het Geheugen van de Westhoek moet als logische bron in de hoofden van velen terug te vinden zijn: erfgoedwerkers, historici, inwoners, uitgewekenen, beleidsmakers, … Het Geheugen van de Westhoek vergemakkelijkt het onderzoek naar de geschiedenis van de regio. 24/24 uur is het cultureel erfgoed ter beschikking. Meerdere (soorten) databanken zijn aan elkaar gelinkt en bieden kansen om nog niet ontdekte paden te bewandelen. Vernieuwende publicaties en/of nieuwe inzichten in het historisch onderzoek kunnen een effect zijn.

Uitvoering

CO7

Contactpersoon

Liesbeth Thiers
Sint-Jacobsstraat 1
8900 Ieper
057/239309