Gemeente Wingene, deelgemeente Zwevezele: heraanleg centrum Hille Wingenesteenweg-Sint-Jozefsstraat-Vlasbloemstraat

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Tielts Plateau

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

336.322,86 €

Promotor

Gemeentebestuur Wingene

Duurtijd

01/04/2014 - 30/06/2015

Situering

Het project omvat de heraanleg van de kerkomgeving, de schoolomgeving, de heraanleg van de N370 Wingenesteenweg en get busstation als nieuw ‘hart’ van Hille, bi-pool met de deelgemeente Zwevezele.

Wingene bestaat immers uit twee ongeveer evenwaardige deelgemeenten ( inzake inwoners en voorzieningen ). De deelgemeente Zwevezele bestaat uit de bi-pool Zwevezele Dorp en Hille. De dorpskern Zwevezele werd eerder heraangelegd en sluit direct aan op het Kasteelpark te Zwevezele.

De dorpskern Hille is gegroeid uit het kruispunt van twee gewestwegen  (N50-N370). Dit kruispunt is op heden een weinig gedefinieerde ruimte van ongeveer 315m op 86m tot 32m breed.

Er werd een bewonersparticipatieproject georganiseerd door het gemeentebestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer, waarbij naar voor kwam dat er enerzijds nood was aan een centraal geheel te Hille, maar ook verbindingen tussen de 3 ‘wijken’. Het centraal geheel sluit best aan op de Sint-Jozefskerk en schoolomgeving en kan de kern van een groen ‘hart’ vormen. Er diende, zowel inzake belevingswaarde, als naar functioneel gebruik, als naar ontmoetingsplaats een nieuw concept uitgewerkt. Er werd door het landschapsbureau LAND een ontwerpend onderzoek uitgewerkt. Een aantal scenario’s werden uitgetekend en een voorkeursscenario werd geselecteerd.

Dit bestaat vooral uit de uitwerking van een ‘groenzone in de omgeving van de kerk, een veilige schoolomgeving, de verplaatsing van de N370 Wingenesteenweg, naar de zuidzijde zodat het busstation en een plein met parkbomen mee geïntegreerd kunnen worden tussen de gewestweg N50 en de kerk.

Concreet zal de heraanleg van de gewestweg meegenomen worden in het project doortocht Hille ( N50 Hille ), en deel uit maken van een overeenkomst met AWV, Aquafin en De Lijn. De aanleg van een parkplein voor ontmoeting (dolomiet in functie van petanque) en de heraanleg van de kerk- en schoolomgeving zullen in samenhang met de verkeerskundige heraanleg en de herlocatie van het busstation tot meer ruimtelijke identiteit en meerwaarde leiden.

Doelstellingen

Volgende doelstelling kan worden gedefinieerd:

  • Beantwoorden van de vraag naar een centrale ontmoetingsruimte en een groene kern op Hille.

Uitvoering

Gemeentebestuur Wingene

Contactpersoon

Alex Kerckaert
Oude Bruggestraat 13
8750 Wingene
051/65 00 80