Generaties voor elkaar – aanpak en preventie van eenzaamheid bij ouderen

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2013

Provincie

Antwerpen

Locatie

MarkAnte Kempen

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

33 222 euro

Promotor

Thomas More Kempen

Duurtijd

01/01/2013 - 31/12/2014

Situering

Dit project wil inzetten op de preventie en aanpak van eenzaamheid bij ouderen binnen de regio Kempen. Nog

meer dan andere Vlaamse regio’s wordt dit arrondissement het komend decennium geconfronteerd met de vergrijzing van zijn bevolking. Waar op Vlaams niveau een stijging van 17% van het aandeel 60-plussers verwacht wordt, ligt dit binnen de gemeenten van het LEADER-gebied bovendien opvallend hoger (Provincie Antwerpen, 2011). In Wuustwezel spant hier met wel 38% de kroon. Bovendien leren recente cijfers dat 46% van de Belgische 60-plussers zich zwak tot sterk eenzaam voelt. De aanpak van eenzaamheid bij ouderen in deze regio is dan ook een belangrijke thematiek. Dit project wil ‘goede praktijken’ voor de aanpak en preventie van eenzaamheid bij ouderen opzetten op maat van de ouderen, vertrekkend vanuit de lokale context. Hiervoor wordt op zoek gegaan naar geschikte methodieken ter preventie en aanpak van eenzaamheid bij ouderen in één van de gemeenten van de regio die als pilootsetting fungeert, nl. Arendonk.

Doelstellingen

Een eerste centrale doelstelling richt zich op de preventie en aanpak van eenzaamheid bij ouderen. Door ouderen positief te benaderen op hun competenties en in te zetten op contacten met anderen willen we de sociale betrokkenheid van ouderen verhogen en gevoelens van eenzaamheid tegengaan en voorkomen. Op korte termijn willen we inzetten op de aanpak van sociale isolatie bij de betrokken ouderen. Op lange termijn willen bovendien ook preventief werken door ouderen nu al een breed sociaal netwerk aan te bieden waardoor in de toekomst het risico op eenzaamheid verlaagd wordt.

Uitvoering

Thomas More Kempen

Contactpersoon

Leen Heylen
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
014 56 23 10