Gesteld op Gestel: dorpskernvernieuwing in een historisch kader

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2012

Provincie

Antwerpen

Locatie

De dorpskern van Gestel

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

417.000 € excl BTW

Promotor

Gemeentebestuur Berlaar

Duurtijd

01/01/2012 – 31/12/2013

Situering

De dorpskernvernieuwing van Gestel kadert binnen een totale opwaardering van het gehuchtje, ooit het kleinste dorpje van de provincie Antwerpen en nog steeds een idyllische en rustige plek met een hoge cultuurhistorische en toeristisch-recreatieve waarde. Bij het bepalen van de visie voor Gestel, werden enorm veel partners betrokken, zodat tot een gedragen en integrale aanpak kon worden gekomen. Op het gebied van participatie een unicum!
Binnen deze PDPO-aanvraag zal alvast werk worden gemaakt van de belangrijkste en meest beeldbepalende stappen binnen de totale heropwaardering van Gestel, zijnde de restauratie van de pastorij en de heraanleg van het dorpsplein (Lambertusplaats) ingediend.

Het totaalproject voor Gestel omvat naast deze zaken nog de restauratie van de schandpaal en kerkhofmuur, de uitbouw van een trage wegennetwerk ter creatie van een verbinding met de Nete, het creëren van meer parkeermogelijkheden en het heraanleggen van de toegangswegen en poorten tot Gestel met herstel van de dreefstructuur. Dit alles zal gebeuren in een eigentijds, duurzaam ontwerp dat de kwaliteiten van Gestel versterkt en dat past in het historisch kader. Voor het meubilair zal gewerkt worden met een eigentijdse huisstijl. Daarbovenop zal getracht worden om voor Gestel het kwaliteitslabel van Stiltegebied te bekomen.

Over dit alles zal natuurlijk de nodige communicatie gevoerd worden.De meerwaarde van dit totaalproject schuilt in de integrale, gedragen aanpak waarbij wonen, veiligheid, cultuur, landschap en recreatie hand in hand gaan en de dorpskern op een hoger niveau zal worden gebracht door heropwaardering ervan, evenwel zonder het historisch kader te vergeten. Het dossier rond Gestel zal dan ook als een belangrijk voorbeeldproject fungeren voor gelijkaardige sites.

Doelstellingen

Doelstellingen, effecten en resultaten van het totaalproject:

  • een door alle partners en partijen gedragen project
  • met de multidisciplinaire en integrale aanpak van de heropwaardering van Gestel als voorbeeldproject fungeren
  • een aantrekkelijk kader creëren voor inwoners en bezoekers
  • een duurzame toekomst garanderen voor de erfgoed- en natuurwaarden binnen Gestel
  • een verbeterde mobiliteit verzekeren door het afremmen van de verkeerssnelheid, het voorzien van meer parkeerplaatsen en het uitbouwen van een trage wegennetwerk.
  • het behalen van het kwaliteitslabel van stiltegebied

Doelstellingen, effecten en resultaten van het onderdeel van het project dat door PDPO gecofinancierd wordt, namelijk de restauratie van de pastorij en de heraanleg van de Lambertusplaats:

  • herstel van de landschappelijke kwaliteit van de pastorij en het dorpsplein
  • verhinderen van verder verval van de pastorij als historisch element
  • verbeteren van de toegankelijkheid van het dorpsplein voor mensen met een beperking
  • meer uitstraling geven aan Gestel, zodat zowel inwoners als recreanten er graag vertoeven en bezoekers (herhaaldelijk) terugkomen; het streekimago versterken

Contactpersoon

Gemeentebestuur Berlaar - Anja Van Elst
Markt 1
2590 Berlaar
03 /410.19.39