Gezond en recreatief bewegen in een inspirerend Leiedecor.

Categorieën

Thema

Recreatie en Toerisme

Jaar

2012

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland-Leie-Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

82.644,63 euro

Promotor

Gemeentebestuur Zulte

Duurtijd

01/01/2012 - 30/06/2013

Situering

Het gemeentebestuur van Zulte wil haar gemeente en meer specifiek de deelgemeente Machelen nog meer op de toeristische/sportieve kaart plaatsen door het realiseren van een heus avontureneiland mét Finse looppiste in een groene omgeving. Deze sport- en spelfaciliteiten zullen ingericht worden rondom de oude Leiemeander in Machelen én in Grammene. Niet alleen scholen, sportverenigingen en groepen (jeugdbewegingen, e.d.) maar ook individuelen (toeristen, recreatieve sportbeoefenaars, ouders en kinderen) zullen kunnen gebruik maken van deze sport- en spelfaciliteiten hetgeen de motorische, lichamelijke én sociale vaardigheden van de Zultse en Deinse bevolking alleen maar ten goede zal komen!

Doelstellingen

  • Zulte is een sportieve gemeente en tracht dit te bewijzen door in elke deelgemeente (Zulte, Machelen & Olsene) meerdere sport- en bewegingsfaciliteiten te voorzien. In Machelen wil het bestuur echter in de onmiddellijke omgeving van de oude Leiemeander en de gekanaliseerde Leie en in de onmiddellijke omgeving van het mobilhometerrein een Finse looppiste aanleggen.
  • Naast de aanleg van deze Finse looppiste wensen wij ook op enerzijds de open ruimte gelegen tussen de mobilhomeparking en de oude Leie arm en anderzijds op het bebost gebied tussen deze oude Leie arm en de Brugsstraat in Grammene een extra aantrekking te geven door avontuurlijk speeltoestellen te plaatsen in deze groene omgeving.
  • Met de aanleg en realisatie van deze 'avonturenweides' in deze deelgemeente en naburige gemeente Grammene beoogt het gemeentebestuur van Zulte de inwoners meer aan het bewegen te brengen. Ouders en kinderen kunnen ook dichtbij hun woonplaats op een veilige en kwalitatieve manier bewegen zodat wij op deze manier zorgen voor een gezonde plattelandsbevolking. Gezien de goede ligging beogen we met dit project ook een extra aantrekking voor de mobilehometoeristen.

Tenslotte zal er gedurende de voorbereiding, coördinatie, uitvoering en evaluatie van dit project steeds sprake zijn van een inspraakproces met diverse actoren zoals de Zultse basisscholen, jeugdbewegingen, (sport)verenigingen (met jeugdwerking!), e.a.! Op deze manier wordt aandacht besteed aan en rekening gehouden met de noden en behoeften van deze verschillende doelgroepen hetgeen onmiskenbaar zal resulteren in een uitdagend sport- en spelterrein waarbij iedereen aan zijn sportieve trekken kan komen.

Uitvoering

Gemeentebestuur Zulte

Contactpersoon

Dhr. Christophe Verfaillie
Centrumstraat 6
9870 Zulte
09/280 96 03