Goed beheer van de akkerrand

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

106 625,18 euro

Promotor

Agrobeheercentrum Eco²

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Grensregio Waasland

Situering

Het Oost-Vlaamse platteland is dooraderd met kleine en minder kleine waterlopen.  Landbouwpercelen die naast deze waterlopen gelegen zijn moeten rekening houden met de wetgeving hierrond.  Sinds begin 2014 zijn er voor het beheer langs ingedeelde waterlopen extra voorwaarden opgenomen in de randvoorwaarden.  Hierdoor zullen landbouwers veel meer aandacht moeten hebben voor het beheer van de waterloop en de eventuele bufferstroken die hieraan gekoppeld zijn.  Op dit moment zijn er bij de landbouwers nog heel wat vragen rond dit beheer.  Met dit project willen we een antwoord geven op hoe dit beheer toegepast kan worden in de praktijk, Landbouwers hierrond sensibiliseren en een praktische oplossing aanbieden door de aankoop van een machine die ingezet kan worden voor dit beheer.  Naast randen langs waterlopen zullen we ook een onderzoek doen voor een ruimer inzetbaarheid van de machine voor landschapsbeheer op het platteland.

Doelstellingen

Het doel van het project is om landbouwers te begeleiden om de randen van percelen gelegen langs (al dan niet geklasseerde) waterlopen beter te beheren. We willen daarbij een antwoord bieden op de concrete noodzaak van de landbouwers om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen én op een zodanige manier dat dit praktisch en economisch haalbaar is voor de landbouwer. Om hieraan tegemoet te komen, willen we het gezamenlijk gebruik van een gespecialiseerde multi-inzetbare randenmaaier promoten, die bediend wordt door de lokale agrobeheergroep. We zijn er immers van overtuigd dat wanneer een er een haalbare beheerwijze kan worden gedemonstreerd door middel van een gecoördineerd maaibeheer, één van de belangrijkste struikelblokken in de toepassing van deze regelgeving is opgelost.

Uitvoering

Agrobeheercentrum Eco²

Contactpersoon

Bart Schoukens
Diestsevest 40
3000 Leuven
016 28 64 28

Locatie