Goede praktijken als sleutel tot duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Categorieën

Jaar

2019

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

99 700 euro

Promotor

Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw

Duurtijd

01/11/2019 - 31/10/2021

Maatregel

 • LEADER
 • Bodem- en waterbeheer

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Maasland

Situering

De landbouwsector staat vanuit verschillende invalshoeken onder druk. Een daarvan is de maatschappelijke druk om milieubewuster te werken. Over het algemeen is er nog verbetering mogelijk op het vlak van de omgang met gewasbeschermingsmiddelen. In dit project ligt de focus enerzijds op de omgang met restwater door het bouwen van verschillende biofilters zodat landbouwers hun eigen restwater kunnen verwerken. Anderzijds wil het project ook verder sensibiliseren door kwalitatievere praktijkdemonstraties die de landbouwers meer inzicht moeten geven in methodes om op een efficiënte en milieubewuste manier om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen.

Doelstellingen

De globale doelstelling van het project is het vrijwaren van vervuiling van de grond- en oppervlaktewateren door chemische stoffen afkomstig van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen waardoor er geen risico’s zijn voorde gezondheid van mens, dier en milieu. Aangezien iedere partij gebaat is bij een gezond en veilig milieu is het noodzakelijk dat alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen, zowel direct als indirect, opgenomen worden als doelpubliek van het project. Hieronder worden zowel land- en tuinbouwers maar ook gewasbeschermingsproducenten, handelaars en particuliere burgers bedoeld. Particuliere burgers komen niet rechtstreeks in aanraking met gewasbeschermingsmiddelen maar de tuinaanleggers en andere verleners van groendiensten moeten ook geïnformeerd worden. Alle benoemde partijen oefenen een directe of indirecte invloed uit op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en spelen individueel elk een even grote rol in de bescherming van de grond- en oppervlaktewateren. De doelstellingen naar sensibilisering, demonstraties en dergelijke zijn voor elke partij aangepast naar omvang, voorkennis en algemeen toepassingsgebied en -gebruik. Een korte oplijsting van de algemene doelstellingen per partij:

Land- en tuinbouwers:

 • Vergroting van de algemene kennis van goede landbouwpraktijken a.d.h.v. deugdelijke kwantificering van foute toepassing en visuele problemen voorgesteld tijdens de demonstratiemomenten 
 • De effectieve inpassing van de tijdens de demonstratiemomenten aangeleerde landbouwpraktijken in eigen bedrijfsvoering
 • Verdere verspreiding van de opgedane kennis en ervaringen van goede landbouwpraktijken door de opgeleide land- of tuinbouwer naar andere land- of tuinbouwers - Gewasbeschermingsproducenten 
 • Erkenning van de knelpunten tijdens de hantering van de verschillende formuleringen en verpakkingswijzen van de gewasbeschermingsmiddelen 
 • Aanpassingen aan bovengenoemde factoren aanbrengen om verlies van de werkzame stof naar het milieu te verminderen 
 • Blijvend getriggerd onderzoek naar nieuwe inzichten in goede landbouwpraktijken om de optimale werking van de verkochte goederen te blijven vrijwaren zonder risico voor de gezondheid van mens, dier en milieu. 

Handelaars

 • Creëren van een brug tussen alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen 
 • Gebruiksmedium om de aangeleerde goede landbouwpraktijken te verspreiden onder alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen om wangebruik te verminderen. Omdat bewuste wangebruikers moeilijk bereikbaar zijn zal er bij de handelaars op aangedrongen worden om richting dergelijke probleemgevallen te communiceren. Onbewust foutief gebruik komt aan bod tijdens de demonstratiemomenten. -

Dienstverleners van particuliere burgers:

 • Sensibilisering rond de relatie tussen goede praktijken rond gewasbeschermingsmiddelen en het aquatisch milieu a.d.h.v. de kwantificering en visuele technieken op een demonstratiemoment.
 • De basiskennis van ‘goede landbouwpraktijken’ (bewaring, toepassing en reststroom) aanleren tijdens demonstratiemomenten
 • Mogelijke opstelling van een samenwerkingsverband tussen dienstverleners van particulieren, producenten en land- en tuinbouw naar spoelwater Een andere partij die hierin haar rol te spelen heeft is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Daarom zal ook de VMM een plaats aangeboden krijgen in de stuurgroep. 

In theorie is het project 1 grote probleemontleding van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater en is het de bedoeling om de sector te verenigen en alle stakeholders mee in het bad te krijgen om de problemen aan te pakken. Omdat dit probleem al enige tijd meegaat zijn er twee voorname nieuwigheden in dit project die een nieuw elan kunnen geven aan de problematiek van gewasbeschermingsmiddelen nl. de kleinschalige praktijkgerichte fytovergaderingen en het maximaliseren van de efficiëntie van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij zullen ook bestrijdingsmethodes die geen gebruik maken van gewasbeschermingsmiddelen aan bod komen. Daarnaast zal er ook in dit Leadergebied voor het eerst gefocust worden op het verwerken van restwater op het eigen bedrijf m.b.v. de biofilters.

Uitvoering

Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw

Contactpersoon

Sander Palmans
Kaulillerweg 3
3950 Bocholt
0472 46 64 88

Locatie