Groene vingers in Olen: Landbouw en Natuur hand in hand

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

29 000,00 euro

Promotor

Vzw Kempens Landschap

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Agrobiodiversiteit

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Zuid

Situering

Het project gaat over de landschappelijke en ecologische opwaardering van +/- 21ha agrarisch gebied rondom de industriesite van Umicore in Olen. Enkele ecologische en recreatieve inrichtingsmaatregelen zullen worden uitgevoerd: vrijstellen en opnieuw beplanten van houtkanten en bomenrijen, aanleg recreatieve infrastructuur, herstel poel en ecologische inrichting beekoevers. Het toekomstig beheer van het gebied (graslanden, houtkanten, bomenrijen, bosranden, poelen, waterlopen, wandelpaden) zal gebeuren door het inschakelen van lokale landbouwers.

Doelstellingen

  • Opwaardering open ruimte gebied, herstel kleinschalige structuur van het gebied (omsloten percelen door houtkanten en bomenrijen): verhogen ecologische en landschappelijke waarden;
  • Verbeteren recreatieve ontsluiting (zachte recreatie: wandelpaden);
  • Samenhang tussen landbouw en natuur bevorderen door inschakeling landbouwers in beheer van het ganse gebied, informeren van wandelaars 

 

Uitvoering

Vzw Kempens Landschap

Contactpersoon

Griet Limet
Peredreef 5
2580 Putte
015 22 82 38

Locatie