Groenselhof a/d Dreef in Zomergem: van grond tot mond

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland-Leie-Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

96.250,00 euro

Promotor

OCMW Zomergem

Duurtijd

01/01/2011 - 30/06/2013

Situering

Dit project wil sensibiliseren en concrete actie ondernemen rond duurzaam bouwen en gezonde voeding. We realiseren dit door de organisatie van een 'groenselhof' waar groenten en fruit worden geteeld die in een in te richten keuken kunnen worden verwerkt en achteraf worden genuttigd en/of verdeeld onder de mensen die daar het meest behoefte aan hebben. In een ecohuisje dat wordt opgetrokken nabij de 'groenselhof' kunnen tuiniers en bezoekers verpozen, mekaar ontmoeten en kennis maken met principes van duurzaam bouwen en gezonde voeding, die ook worden verspreid via workshops en publicaties. Op termijn beogen wij de uitbouw van een dorpsrestaurant dat sociale cohesie in de gemeente versterkt.

Doelstellingen

Het project 'Groenselhof a/d Dreef in Zomergem' verschillende doelstellingen:

 

 • sensibiliseren en informeren/vormen rond aspecten van duurzaam bouwen en wonen
 • sensibiliseren en informeren/vormen rond gezonde voeding
 • vereenzaamde ouderen en andere kansengroepen een zinvolle bezigheid geven en daarmee tegelijk werken aan sociale cohesie
 • kansengroepen een gezondere levensstijl bijbrengen door het telen en verwerken van verse groenten en fruit
 • door de organisatie van kookmomenten, de uitbouw van een dorpsrestaurant en de organisatie van aansluitende activiteiten de sociale cohesie versterken en de ontmoetingskansen voor kansengroepen en ouderen versterken en hen daardoor empoweren.

 

Met het project willen we volgende concrete acties ondernemen en resultaten bereiken:

 

 1. Op gronden van OCMW Zomergem, palend aan het oude schoolgebouw - eigendom van de gemeente Zomergem - een ECOhuisje bouwen dat wordt opgetrokken in duurzame materialen en met in achtneming van de principes van duurzaam bouwen; dit gebeurt in samenwerking met de cel duurzaam wonen van Wooncentrum Meetjesland. De bouw van dit huisje zal - bij het ontwerpen en bouwen ervan - worden aangegrepen om inwoners, verenigingen en scholen van Zomergem en andere gemeenten uit het Leadergebied te informeren en te sensibiliseren over duurzaam bouwen en wonen. Achteraf wordt dit ecohuisje ook verder gebruikt als informatiepunt over duurzaam bouwen en rationeel energiegebruik (zonne-energie, windenergie, isolatie, waterzuivering, ..) en tevens als infopunt voor het kweken van groenten en fruit en compostering. Daarnaast zal dit ecohuisje ook worden gebruikt voor de opslag van het materiaal voor de groenselhof en als ontmoetingsplaats voor mensen die in de volkstuintjes aan het werk zijn en hier de mogelijkheid krijgen om iets te drinken tijdens en na het werk - wat sociale cohesie versterkt.
 2. De uitbouw van een grote 'groenselhof' ( 1.500 tot 2.000 m2 ) op de gronden van het OCMW en de gemeente Zomergem. Deze volkstuintjes zullen inwoners van Zomergem, meer in het bijzonder ouderen, kinderen en kansengroepen, de kans geven eigen groenten en fruit te telen en zo in staat te zijn goedkoper en gezonder voeding te produceren. Een deel van de groenten en het fruit zal in eigen beheer worden gehouden om ze achteraf (eventueel na verwerking) te kunnen verdelen bij kansengroepen. Ook de creatie van sociale tewerkstelling zal worden onderzocht. Dit kan zowel betrekking hebben op de werkzaamheden in de 'groenselhof' als bij de verwerking en verdeling ervan.
 3. De uitbouw van een keuken en opleidingsruimte in het oude schoolgebouw, nu eigendom van het gemeentebestuur. In deze keuken kunnen de groenten en het fruit uit de 'groenselhof' worden verwerkt. Dit zal gebeuren onder de vorm van kookactiviteiten en -lessen, in het bijzonder gericht op kansengroepen en gebruikers van de volkstuintjes, workshops rond gezonde voeding, budgetvriendelijk koken, groentenspecifieke activiteiten (tomaatnamiddag), … Op termijn zullen we ook mensen uit een aantal specifieke doelgroepen proberen bereiken om op regelmatige basis (bvb. om de week of om de veertien dagen) of bij speciale gelegenheden maaltijden met seizoensgroenten te nuttigen. We willen die keuken ook af en toe bemannen met vrijwillige hobbykoks, bijvoorbeeld voor het bereiden van een kerstmenu of een zomerbarbecue.
 4. Met het ecohuisje, de groenselhof en de keuken als onderbouw willen we ruim sensibiliseren rond het telen en verwerken van groenten en fruit en rond goedkope en gezonde voeding. We willen dit onder meer doen door de organisatie van workshops of de publicatie van folders en brochures die belangrijke handreikingen zijn naar de teler van groenten en fruit (wat wanneer planten en oogsten, ziektes van groeten en fruit, waarvoor gebruiken, ..); we denken ook aan de publicatie van folders over specifieke soorten (ook minder bekende. Dergelijke momenten en publicaties kunnen, net als de rest van het project, ook een gelegenheid zijn om mensen uit het Lokaal Opvang Initiatief en andere inwoners van vreemde origine teelten en voedingsgewoontes te laten uitwisselen met inwoners van Zomergem.
 5. De voeding die in de keuken is verwerkt zal bij kookactiviteiten en workshops ter plekke worden verbruikt, maar andere momenten zal de verwerkte voeding, net als niet verwerkte groenten en fruit uit de 'groenselhof', via het OCMW kunnen verdeeld worden onder de meest kwetsbaren; we zullen ons daarbij laten leiden door ervaringen die onder andere door Wijkcentrum De Kring in Eeklo opgedaan zijn. We willen op termijn ook evolueren naar de inrichting van een dorpsrestaurant dat op regelmatige tijdstippen (bvb. wekelijks of tweewekelijks) zowel in Zomergem als in de deelgemeenten Ronsele, Oostwinkel en Beke maaltijden serveert die tot doel hebben om mensen die maar zelden nog een verse maaltijd gebruiken ook eens gezond te laten eten. Deze dorpsrestaurants kunnen dan op hun beurt een aanleiding zijn om mensen die daarop af komen nog langer samen te houden voor bijvoorbeeld een ontspannende activiteit, een vorming, een informatiemoment, een dienstverlening van gemeente, OCMW of andere organisatie. We zullen daarbij laten ondersteunen door Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en inspiratie putten uit gelijkaardige voorbeelden in Limburg en West-Vlaanderen.
 6. De ervaringen die we in dit project opdoen zullen we delen met andere OCMW's en geïnteresseerde organisaties en besturen. We zullen ook intervisie organiseren met andere OCMW's die met gelijkaardige projecten werken of er interesse voor hebben.

 

Uitvoering

OCMW Zomergem

Contactpersoon

Johan De Muynck
Dreef 20
9930 Zomergem
09/218 77 00 of 0478802279