Haspengouw, da's klasse

Categorieën

Jaar

2020

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

110 466,80 euro

Promotor

De Wroeter Maatwerkbedrijf

Duurtijd

01/01/2020 - 31/12/2021

Maatregel

  • LEADER
  • Landbouw- en natuureducatie

Plaatselijke Groep

PG Haspengouw

Situering

Met het project 'Haspengouw da's klasse' willen de unieke landbouw- en plattelandsregio Haspengouw op de kaart zetten voor meerdaagse openluchtklassen. Daartoe werken we met de verschillende partners (zowel natuur als landbouw) een sterk landbouw- en natuureducatief aanbod uit waarbij zowel bio- als reguliere landbouw een plaats krijgt en waarbij specifiek aandacht is voor de thema’s duurzame voeding en STEM (wetenschappen en techniek in de land- en tuinbouw). De doelgroep zal in de eerste plaats lager onderwijs zijn. De meerdaagse openluchtklassen of plattelandsklassen zullen doorgaan in jeugdverblijfcentrum het Klokhuis (Gors-Opleeuw). We engageren ons binnen dit project om minimaal 8 nieuwe activiteiten uit te werken rond de thema's duurzame land- en tuinbouw, voeding en natuur, telkens met specifieke aandacht voor STEM. Beleving, ervaringsgericht werken en probleemoplossend denken staan bij deze activiteiten centraal. Voor het begeleiden van deze activiteiten werven we pro-actief vrijwilligers en voorzien we een vorming op maat. Zo verzekeren we de kwaliteit van de activiteiten en de continuïteit. Via 2 testplattelandsklassen willen we de afstemming op de noden van de doelgroep verzekeren. Dit nieuwe aanbod van openluchtklassen wordt mee opgenomen in het reguliere aanbod van Plattelandsklassen. Dit verzekert opnieuw de continuïteit en brengt dit nieuwe aanbod meteen naar heel wat scholen via het bestaande netwerk en de bestaande kanalen van Plattelandsklassen vzw.

Doelstellingen

  • ontwikkelen van minimaal 8 nieuwe activiteiten
  • ontwikkelen van bijhorende lesfiches voor leerkrachten en leerlingen 
  • ontwikkelen van bijhorende educatieve materialen voor de boeren/gidsen/begeleiders
  • ontwikkelen van een vormingstraject voor alle betrokken boeren, begeleiders en gidsen
  • organiseren van 2 test-plattelandsklassen met 2 scholen
  • realiseren van 5 boekingen verspreid over de 2 schooljaren na afloop van het project

Uitvoering

De Wroeter maatwerkbedrijf

Contactpersoon

Caroline Krimpenfort
St.-Rochusstraat 8
3720 Kortessem
0474 74 48 29

Locatie