Heggen Leggen, een educatief project

Categorieën

Jaar

2020

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

150 771,55 euro

Promotor

Regionaal Landschap Lage Kempen

Duurtijd

01/11/2020 - 28/02/2023

Maatregel

 • LEADER
 • Landbouw- en natuureducatie

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Maasland

Situering

Het leggen van heggen is een duizenden jaren oude, maar nu vergeten techniek die we opnieuw bekend maken bij een brede groep mensen. Gelegde heggen zijn verbonden met verhalen van landbouw, landgebruik, streekkarakter, geschiedenis, biodiversiteit en ambacht. Gelegde heggen kwamen ook in onze Leaderregio traditioneel voor om vee binnen of net buiten percelen te houden en have en goed te beschermen tegen indringers. In dit project zien we gelegde heggen toegepast rond woningen, historische boerderijen, horecazaken, publiekslocaties, historische sites enz.

De vergeten techniek, wordt opnieuw aangeleerd door een aantal voorbeeldsites in te richten en de organisatie van workshops, demo-momenten, een symposium en een praktische handleiding ondersteund door een illustratieve film.

Mensen worden via dit educatieve project aangespoord en uitgenodigd om niet alleen in hun eigen omgeving een gelegde haag te realiseren, maar we willen ook een groep vrijwilligers enthousiasmeren en opleiden om de techniek in stand te houden en uit te dragen. Ook professionals actief in de regio zoals agro-beheerders, groenwerkers, landschapsarchitecten enz. willen we bijscholen.

Meer gelegde heggen in het Leadergebied als groene aders in het landschap verhogen de biodiversiteit. Ook zijn ze ideaal voor bijen en dit is interessant voor aanpalende land- en tuinbouwgewassen. Bovendien geeft een dichte gelegde heg een goede windbreking langs akkers en voorkomt bodemverstuiving. 

Doelstellingen

 1. Aanleren en educatie van vergeten techniek
  Door het organiseren van demo͛s, workshops, het betrekken van het onderwijs (o.m. richting natuur en groentechnische wetenschappen), het opmaken van een praktisch werkboek en het activeren van een gemotiveerde groep vrijwilligers, willen we lokale mensen sensibiliseren rond het leggen van heggen. We ambiëren met de demonstraties minstens 150 mensen te bereiken. Het project is zich bewust van de aanwezigheid van partners zoals INVERDE (bij hen en andere opleidingsinitiatieven/instanties kunnen, na marktraadpleging, een lesgever engageren). Het project doet meer dan alleen maar workshops. We voorzien een integraal project en niet enkel een opleiding, ingebed in het volledige projectgebied en willen zo de techniek verankeren voor de toekomst.
 2. Oprichten vrijwilligersteam
  We beogen de oprichting van een vrijwilligersteam 'Heggen leggers' die de techniek blijft uitdragen. Er zijn inspirerende voorbeelden van vrijwilligersteams heggen-leggers uit andere regio͛s. We leren uit deze regio͛s dat vrijwilligers vanuit verschillende motivatie vertrekken (natuur, groepsgeest, ambacht, fysiek buiten bezig zijn, cultuurhistorie...). Deze groep blijft na het project bestaan en kan er zo voor mee zorgen dat het verhaal en de techniek van het heggen leggen levend gehouden wordt. We werken een online mogelijkheid uit om (toekomstige) vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. We ambiëren minstens een 25tal mensen op te leiden waaruit zeker een groep met een 10 tal actieve vrijwilligers voorkomt.
 3. Bijscholen professionals
  Ook professionals actief in de regio zoals agrobeheerders, groenmedewerkers, ploegbazen, landschapsarchitecten enz. willen we bijscholen zodat zij ook de methode van het leggen van heggen mee op kunnen nemen in hun aanbod. Wij bieden minimaal 1 bijscholing aan gericht aan professionelen. Indien er meer interesse is kan deze opleiding herhaald worden. 
 4. Vergroenen omgeving en verhogen biodiversiteit
  We richten een aantal sites in met nieuwe hagen om te leggen, We maken van enkele sites een proefsite. We werken enkel met autochtone inheemse planten. We houden in het project wel rekening met de voorschriften ivm bacterievuur. Meer gelegde heggen in het Leadergebied als groene aders in het landschap verhogen de agro-biodiversiteit. We streven om min. 6 locaties in te richten, een 4-tal workshops en 3-tal demo's te organiseren.
 5. Voordelen voor landbouwpercelen
  Een dichte gelegde heg zorgt voor een goede windbreking langs akkers en vermindert hiermee bodemverstuiving en uitdroging. Ze voorkomen afspoeling van goede grond bij zware neerslag en zorgen voor een betere regeling van natuurlijke drainage. De heggen trekken ook 'nuttige' insecten aan die van pas komen bij biologische bestrijdingstechnieken.
 6. Vergroten streekkarakter
  We focussen voor de locaties op traditionele woningen, boerderijhoeves, horecazaken, publiekslocaties, historische sites e.d. Deze gebouwen en locaties maken meestal onderdeel uit van het landschap. De aanplant van nieuwe heggen of het leggen van bestaande heggen aan landbouwbedrijven zorgt voor een betere integratie met het landschap. Het zorgt tevens ook voor een mooie bedrijfsomgeving. De heggen versterken het landschap en versterken het streekkarakter. Ze versterken de belevings- en natuurwaarde van erven en tuinen. Daarnaast kunnen ze ook gebruikt worden als een moderne vorm van veekering (een groene barrière voor dieren en/of mensen)
 7.  Inspireren en dissemineren
  De vergeten techniek, met de vele voordelen die een natuurlijke groene afscheiding biedt, zullen we via dit project opnieuw introduceren. Dit doen we door een aantal voorbeeldsites in te richten en de organisatie van opleiding/workshops, demo-momenten, een internationaal symposium en een praktische handleiding ondersteund door een illustratieve film of animatie. Ook hier focussen we ons op het educatieve aspect van het project. We bieden 7 workshops en demo's aan om deze techniek aan te leren en mensen te enthousiasmeren. We bieden één symposium aan waar we de praktische handleiding, film en resultaten van het project in de kijker plaatsen. Ook de vrijwilligers en de partners krijgen hier een plaatsje. 

Uitvoering

Regionaal Landschap Lage Kempen

Locatie