Herbestemmen Sint-Theresiakerk

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Anzegem

Projectgegevens

Projectkost

716 704,39 euro

Promotor

Gemeente Anzegem

Duurtijd

01/02/2017 - 01/01/2018

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Leefbare dorpen

Situering

De dorpskern Heirweg heeft nood aan een ontmoetingscentrum. In overleg met de kerkfabriek, die eigenaar is van het kerkgebouw, werd een plan van herbestemming opgemaakt dat voorziet in een religieus gedeelte (dat als kerk blijft functioneren) , met daarnaast een profaan gedeelte.

Op het gelijkvloers van dit profaan gedeelte zal het ontmoetingscentrum komen. De aanpalende school wenst een verdieping te bouwen met daarop een turnzaal. De subsidieaanvraag slaat enkel op het bouwen van het ontmoetingscentrum. Alle werken die zouden uitgevoerd worden m.b.t. de verdiepingsvloer vallen ten laste van de school en zullen deel uitmaken van een aparte aanbesteding (latere fase in functie van toekenning subsidies Agion), BEHALVE de ruwbouw van de verdiepingsvloer: deze moet om praktische redenen uitgevoerd worden teglijkertijd met de bouwwerken van het o.c. en zal in hetzelfde dossier aanbesteed worden.  De meetstaat is in die zin opgesplit st dat de posten voor de ruwbouw verdiepingsvloer apart staan en aangerekend zullen worden aan de school.

Zowel gemeente als school zullen elk apart een regeling treffen met de kerkfabriek m.b.t. het verkrijgen van de nodige zakelijke rechten.

Doelstellingen

  • een gebruik door de school (refter)
  • een gebruik door het verenigingsleven
  • een gebruik door buitenschoolse kinderopvang (occasioneel - bij nood aan overdekte speelruimte in geval van slecht weer).  De huisvesting van BKO blijft in een ander gebouw.

Uitvoering

Gemeente Anzegem

Contactpersoon

Dimitri Goemaere
De Vierschaar 1
8570 Anzegem
056 69 44 35

Locatie