Herbestemming Brigittijnenklooster i.s.m. sociale economie

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Limburg

Locatie

Borgloon

Projectgegevens

Projectkost

186 206,00 euro

Promotor

Stadsbestuur Borgloon

Duurtijd

01/09/2018 - 30/06/2020

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Aandacht voor kwetsbare groepen op het platteland

Situering

Met deze projectaanvraag beogen we de herbestemming van het Brigittijnenklooster in Borgloon om verdere leegstand en verval te voorkomen. De kloosterlingen hebben het gebouw in 2016 verlaten waardoor de site zijn oorspronkelijke functie heeft verloren. Concreet willen we de onderkomen keuken vervangen door een geriefelijke keuken die voldoet aan de normen opgelegd door het FAVV zodat veelzijdig gebruik mogelijk is. Partnerorganisaties vzw IN-Z en vzw HOST zijn bereid gevonden om vanuit het klooster een nieuwe activiteit uit te rollen: de productie van voedsel aan de hand van overschotten van lokale landbouwers, gekoppeld aan sociale tewerkstelling en sociale inclusie door de soep buurtgericht aan te bieden met ruimte voor ontmoeting.

Doelstellingen

Hoofddoelstelling is de herbestemming van het Brigittijnenklooster door de renovatie van de keuken (1). Specifiek moet de keuken voldoen aan de normen opgelegd door het FAVV zodat veelzijdig gebruik mogelijk is. Hiermee willen we plaats creëren om sociale tewerkstelling te faciliteren (2). De partnerschap met vzw HOST en vzw IN-Z dient als impuls om van deze locatie een bedrijvige site te maken. (3) Zo zal op middellange termijn de bibliotheek naar het klooster verhuizen en willen we de overige lokalen ter beschikking stellen aan verschillende organisaties. Een analyse voor de verdere invulling van de locatie (en bijhorend participatietraject) zal dus volgen op dit project.

(4) vzw IN-Z en vzw HOST zullen soep maken van seizoensgroenten en overschotten gerecupereerd bij lokale landbouwers. Het gaat hier voornamelijk om verse groenten die visueel minder aantrekkelijk zijn maar perfect consumeerbaar zijn en voldoen aan alle voorschriften inzake voedselveiligheid. Met de verkoop van deze soep, geflankeerd met sensibilisering, binden we mee de strijd aan tegen voedselverspilling. Door de soep buurtgericht aan te bieden met ruimte voor ontmoeting, willen we de sociale cohesie versterken. Mogelijke (mobiele) verkooppunten zijn scholen, dienstencentra, openbare diensten, evenementen enzovoorts. De inkomsten van de soepverkoop vloeien terug naar de creatie van arbeidskansen voor arbeidsmarktzwakke personen.

Uitvoering

Stadsbestuur Borgloon

Contactpersoon

Anne-Marie Ghislaine Pallen
Speelhof 10
3840 Borgloon
012 67 36 72

Locatie