Herbestemming van de Sint-Remigiuskerk te Neervelp

Categorieën

Jaar

2020

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

266 872,99 euro

Promotor

Gemeente Boutersem

Duurtijd

01/01/2020 - 30/06/2022

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

Het project wil een socio-culturele herbestemming bieden aan de beschermde Sint-Remigiuskerk in Neervelp. Het verleden van de Kerk en omgeving (kerkhof) wordt hierbij niet vergeten, maar gerespecteerd. Het kerkhof wordt als meditatieve stille ruimte mee geïntegreerd in het project; het park en de tuin van de pastorie, die aan de kerk grenzen, worden opengesteld voor de gemeenschap.

Het kerkgebouw zelf, dient een ruimte te worden voor ontmoeting, verenigingen, bijeenkomsten, ... met als gebruikers: de fanfare, muzikanten, kunstenaars, studenten ...

De mogelijke activiteiten zijn: repetities, tentoonstellingen, atelier, overlegvergaderingen, stille studieruimte, ... waar frequent verschillende lokalen voor nodig zijn.

Daarnaast zijn er ook sporadisch publieke momenten zoals toonmomenten, optredens, tentoonstelling (bvb. de kunstroute Boutersem), markt, concert, ... waarbij een grote zaal of open hal gewenst is.

Het herbestemmingsontwerp biedt een flexibel antwoord waarbij verschillende ruimtelijke indelingen van de kerk mogelijk zijn. Het gebouw wordt toegankelijk gemaakt voor mindervaliden en biedt binnenin de nodige voorzieningen.

In afwachting van de herbestemming, werd in 2018 gestart met het openstellen van de kerk voor aanvaardbare, niet-kerkelijke nevenactiviteiten onder voorwaarden vastgelegd in een tijdelijke gebruiksovereenkomst. Kunstroute Boutersem, een concert, nieuwjaarsreceptie Neervelp hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

Doelstellingen

De beschermde kerk, na sluiting voor de eredienst, openstellen voor de lokale gemeenschap en voor het organiseren van diverse culturele activiteiten.

Een kwalitatieve openbare ruimte bieden met meer kansen om elkaar te ontmoeten.

De fanfare een repetitieruimte geven met voldoende bergruimte.

De toegankelijkheid en het gebruik van het gebouw verbeteren door: hellende vlakken te creëren in de toegangspaden; sanitair te voorzien voor valide en mindervalide gebruikers van de herbestemde kerk.

Uitvoering

Gemeente Boutersem

Contactpersoon

Sylvia Renquin
Neervelpsestraat 11
3370 Boutersem
016 72 10 57

Locatie