Herinrichting kindvriendelijke en recreatieve groenzone Aarsele

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Tielts Plateau

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

27.510,00 €

Promotor

Autonoom Gemeentebedrijf Tielt

Duurtijd

Januari 2013 - april 2013

Situering

De herinrichting van een kindvriendelijke en recreatieve groenzone in Aarsele omvat twee zaken: enerzijds de aankoop en plaatsen van nieuwe speeltoestellen en anderzijds de heraanleg van de groenzone waarop de speeltoestellen worden geplaatst, tevens dienstdoend als recreatieve zone met een multifunctioneel gebruik naar verschillende doelgroepen toe. Op die manier zou de heraanleg van deze kindvriendelijke en recreatieve groenzone naadloos aansluiten bij het pas opgefriste OC Aarsele dienstdoend als multifunctionele ontmoetingsruimte en als jeugdklokalen. Dit investeringsproject wordt geïmplementeerd als voortraject horend bij de geplande dorpskernvernieuwing van Aarsele die momenteel reeds in een tweede fase zit en die na onderhoudswerken door Aquafin een nieuwe fase start omtrent heraanleg dorpsplein en verkeerscirculatie Sint-Martinuskerk (totaal: vijf fasen).

Doelstellingen

Het project beoogt volgende doelstellingen:

  • Een kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte in Aarsele te voorzien met het oog op de geplande dorpskernvernieuwing;
  • Het huidig aanbod van recreatieve en kindvriendelijke groenzones op grondgebied Tielt kwalitatief te versterken;
  • Een aantrekkelijk en veilig speelterrein te realiseren tevens dienstdoend als recreatieve groenzone zodat verschillende doelgroepen (kinderen, ouders, senioren) eventjes kunnen onthaasten dichtbij huis;
  • Een multifunctioneel gebruik van een veilig gelegen stuk openbaar domein, in het verlengde van de activiteiten van het OC Aarsele.

Uitvoering

Autonoom Gemeentebedrijf Tielt

Contactpersoon

Céline D'hulst
Markt 13
8700 Tielt
051/42 82 55