Herinrichting natuur- en recreatiegebied ‘de Beemden’

Categorieën

Thema

Recreatie en Toerisme

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Landen

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

40.369,14 euro

Promotor

Autonoom Gemeentebedrijf Landen (AGB Landen)

Duurtijd

01/03/2013 - 01/03/2014

Situering

Het project omvat de aantrekkelijke “herinrichting van het natuur- en recreatiegebied ‘de Beemden’” in Attenhoven-Landen met de bouw van een Ecohuis en de aanleg van een speellandschap genaamd ‘De Beverburcht’. Het project is een duidelijk bottum-up verhaal: mondelinge bevraging van de bevolking via omwonenden en lokale verenigingen, een brede analyse van noden en verwachtingen, mogelijk gebruik door doelgroepen, …

Voor het uitwerken van dit project werd een werkgroep opgericht samen met de stedelijke diensten Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw, Openbare Werken, Planning & Mobiliteit, en Leefmilieu & Landbouw. Voor de herinrichting op het niveau van jonge gezinnen met kinderen werd ook de stedelijke dienst Vrije Tijd – afdeling Jeugd & Cultuur betrokken.

Op basis van de bevraging werden er een aantal basiselementen naar voren geschoven voor de uitwerking van het project door de werkgroep: de toegankelijkheid van het natuur- en recreatiegebied moest verbeteren, de laagdrempeligheid moest beklemtoond worden en ook het sociale leven moest gestimuleerd worden.                                                              

Rekeninghoudend met deze aandachtspunten, zal de uiteindelijke “herinrichting van het natuur- en recreatiegebied ‘de Beemden’” zich concentreren op:

  • een veilige, educatief en gevarieerd speellandschap voor kinderen met verbeterd toezicht door ouders;
  • de bouw van een Ecohuis bestaande uit duurzame, ecologische materialen met een cafetaria met tentoonstellingsruimte en vergaderruimtes.

Het project “Herinrichting natuur- en recreatiegebied ‘de Beemden’” onderscheidt zich van vele andere projecten doordat zij het educatieve aan het recreatieve koppelt. Bijkomend wordt voor de realisatie van zowel het Ecohuis als het speellandschap gebruik gemaakt van duurzame en ecologische materialen.

Doelstellingen

Er waren verscheidene problemen met het natuur en recreatiegebied ‘de Beemden’:

  • verminderde aantrekkelijkheid en bezoekers;
  • verouderde en onveilige speeltoestellen;
  • geen accommodaties voor toezicht door ouders;
  • geen plaats om uit te rusten, iets te drinken, ... ;
  • geen uitleg omtrent het natuur- en recreatiegebied;
  • gebrek aan parkeergelegenheid voor bezoekers.

Ook de bredere context van Attenhoven (geen infrastructuur voor vergaderingen of activiteiten van verenigingen) en toerisme (dagtoerisme) zorgden voor een bijkomende inventarisatie van behoeften. Inwoners en bezoekers weken uit naar het domein ‘Het Vinne’ in Zoutleeuw of naar domein Nieuwenhoven bij Sint-Truiden. Het huidige project geeft een antwoord op alle vragen en komt tegemoet aan deze behoeften.

 

 

 

Uitvoering

Autonoom Gemeentebedrijf Landen (AGB Landen)

Contactpersoon

Bettina Sandermans
Stationsstraat 29
3400 Landen
011/88 05 93