Herinrichting Stationsplein Geetbets: Groenaanleg en straatmeubilair

Categorieën

Thema

Cultuur

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Geetbets

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

41 666,67 euro

Promotor

Gemeente Geetbets

Situering

Aquafin voorziet een rioleringsproject voor de afkoppeling van enkele lozingspunten op de Krommaasbeek, met name "20.099 VBR Krimme Maas". Het tracé van deze werken volgt de Hettelbergweg, de Drinkteilstraat en de Kasteellaan. Ook in de Tuinwijkstraat wordt een lozingspunt opgevangen.

Gekoppeld aan dit dossier voorziet Infrax de aanleg van een gescheiden riolering in de Steenweg op Kortenaken.

Ook de gemeente Geetbets participeert in het Aquafindossier door een herinrichting van de wegenis, aanleg va fietspaden en de herinrichting van het Stationsplein, waarbij onder meer wordt overgegaan tot groenaanleg en het plaatsen van straatmeubilair. De wegenis van de Kasteellaan, Drinkteilstraat en Steenweg op Kortenaken wordt heringericht en voorzien van nieuwe fietspaden. De wegenis in de Hettelbergweg en de Tuinwijkstraat wordt volgens de bestaande toestand hersteld.

Doelstellingen

  • Nood aan ee geschikte locatie voor het organiseren van dorpsevenementen.
  • Nood aan een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor de inwoners van Geetbets.
  • Mogelijkheid aanbieden voor de gebruikers van het fietsroutenetwerk om even te stoppen en rusten.
  • Voorzien van adequate parkeergelegenheid in het centrum van Geetbets.

Uitvoering

Gemeente Geetbets

Contactpersoon

Sophie Vancraywinkel
Dorpsstraat 7
3450 Geetbets
011/58 65 60