Heropbouw van (oud) KLJ-lokaal doet dorp herleven

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

97 608,10 euro

Promotor

vzw Open Deur!ne (… vzw in oprichting)

Duurtijd

15/03/2016 - 15/10/2017

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

Bij gebrek aan een degelijke infrastructuur in de onmiddellijke omgeving wenst de jeugdbeweging KLJ-Deurne, samen met de hulp van vrijwilligers en verenigingen uit het dorp, te voorzien in toegankelijke, multifunctionele lokalen.

De heropbouw, op de plek waar nu het oude KLJ-lokaal staat, gebeurt volledig in harmonie met de omgeving.

Een nieuwe vzw (in oprichting) gaat als goede huisvader het bouwproject leiden en achteraf instaan voor het beheer en onderhoud van het nieuwe lokaal.

Het merendeel van de werken wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

De nieuwe lokalen gaan fungeren als een centrale ontmoetingsplaats, een belevingsruimte voor activiteiten van bewoners en verenigingen van het dorp.

Doelstellingen

  1. Heropbouw van het oude KLJ-lokaal tot een centrale ontmoetingsplaats, een belevenisruimte voor alle inwoners en verenigingen van het dorp.
  2. Activiteiten van KLJ-Deurne vanaf deze locatie opnieuw mogelijk maken.
  3. Beheer en onderhoud van het nieuwe gebouw verzekeren.

Uitvoering

vzw Open Deur!ne (… vzw in oprichting)

Contactpersoon

Battain Gust
Pannehoeve 58
3290 Diest
013 66 60 73

Locatie