Herstel trage wegen Schelde en Durme

Categorieën

Thema

Erfgoed

Jaar

2010

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

65.149 euro

Promotor

Regionaal Landschap Schelde-Durme

Duurtijd

1/12010-31/12/2012

Situering

De voorbije twee jaar werkten verschillende besturen (provincie, gemeenten) en lokale actoren (milieu, landbouw, toerisme, recreatie, jacht) in de schoot van Regionaal Landschap Schelde-Durme aan een breed gedragen herstelplan voor trage wegen. Dit project zal die ingrepen uit het herstelplan waarover een brede maatschappelijke consensus bestaat, uitvoeren. Concreet worden een breed scala aan inrichtingswerken (aanleg onverharde tracés, plaatsen afsluitingen, aanplantingen, recreatieve inrichting en randinfrastructuur) en achterstallige beheerswerken (maaibeheer, ontstruiken, onderhoud van houtige landschapselementen) uitgevoerd zodat per gemeente 4 km trage weg hersteld wordt. Werken worden enkel uitgevoerd indien de gemeente absolute garanties biedt op duurzaam onderhoud en instandhouding. Parallel aan de uitvoering op het terrein wordt uitgebreid gecommuniceerd over het project. Hiervoor worden onder meer de Landschapskrant, de gemeentelijke infobladen, het internet en de ledenbladen van sectorverenigingen ingeschakeld. Daarnaast worden infoborden geplaatst en brede publieksactiviteiten en persmomenten georganiseerd.

Contactpersoon

Smitz Ilse – Calcoen Joachim
Hemelstraat 133A
9200 Dendermonde
052/338916