Herwaarderen van twee trage wegen in Pittem

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Pittem

Projectgegevens

Projectkost

72 228,00 euro

Promotor

Gemeente Pittem

Duurtijd

01/02/2018 - 01/10/2019

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Functioneel wegennet op het platteland

Situering

De gemeente Pittem wil twee trage wegen, de Zwevezeelsevoetweg in Egem en de Kapellevoetweg in Pittem herwaarderen, zodat het gebruik ervan terug veilig en probleemloos kan verlopen. De voorbije jaren zijn reeds enkele trage wegen heraangelegd. Deze trage wegen aanpakken, is het logisch vervolg er van.

Doelstellingen

Door de ontwikkeling van trage wegen stijgt de belevingswaarde van het platteland. De trage wegen verbinden het platteland met de woonkern en zetten aan om het platteland te voet of per fiets te ontdekken, niet enkel voor eigen inwoners maar zeker ook voor wandelaars en fietsers van buiten de gemeente. De trage wegen zijn ondersteunende voorzieningen om de beleving van het platteland te faciliteren.

De gekozen trage wegen zorgen voor vlotte verbinding tussen platteland en woonkern, maar ook vice versa. Door het creëren van een goede verbinding hopen we dat burgers vaker de wagen laten staan om hun verplaatsingen op een duurzame manier te doen. Dit levert ook een positieve bijdrage aan het klimaat en de leefbaarheid in de kern. en het platteland. Wat de indicatoren betreft is het mogelijk om het gebruik van de trage wegen te meten door het tellen van het aantal passanten.

Uitvoering

Gemeente Pittem

Contactpersoon

Carl Bert Couckuyt
Markt 1
8740 Pittem
051 46 03 55