Herwaarderingsproject Hansbeke

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Nevele

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

37.000,00 euro

Promotor

Gemeente Nevele

Duurtijd

01-07-2013 - 31-12-2014

Situering

Het project bestaat uit een participatietraject dat start bij de dorpsgemeenschap van Hansbeke, deelgemeente van Nevele, en verder met alle betrokken actiegroepen, middenstanders en gemeente. Dit traject moet opgestart worden naar aanleiding van de ingrijpende veranderingen en de opmaak van een herwaarderingsplan voor het beschermd dorpsgezicht van Hansbeke.

Doelstellingen

  • De burgers vroegtijdig en doeltreffend inspraak te verlenen bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het volgen en het evalueren van het herwaarderingsplan
  • Samen met de Hansbekenaren werken aan een visie waar ze met hun dorp heen willen en dus tot interactieve besluitvorming te komen
  • De burgerparticipatie een structureel en duurzaam onderdeel maken in de opmaak van het herwaarderingsplan voor Hansbeke
  • De kwaliteit van het beleid te verhogen door het democratisch gedeelte erin te bevorderen
  • Het draagvlak voor de geplande ingrijpende veranderingen aan de dorpskern te versterken door de sociale cohesie te herstellen.

 

Uitvoering

Gemeente Nevele

Contactpersoon

Leen Dhaenens
C. Buyssestraat 15-17
9850 Nevele
09/321 92 76