Het begint in…Haspengouw

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

173 330,56 euro

Promotor

Centrale van de Landelijke Gilden vzw

Duurtijd

14/12/2015 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Landbouw- en natuureducatie

Plaatselijke Groep

PG Haspengouw

Situering

Leerkrachten zijn steeds minder vertrouwd met de thema’s land- en tuinbouw en platteland, bijgevolg wordt de drempel groter om met deze thema's aan de slag te gaan. Met dit project willen we via een vernieuwend en kwalitatief kant en klaar aanbod leerkrachten uit het lager en secundair onderwijs ondersteunen in het werken rond dit thema. Hiertoe willen we enerzijds een digitaal lessenpakket (compatibel aan een digitaal schoolbord) ontwikkelen voor het lager onderwijs (LO) over de sectoren fruitteelt, akkerbouw en pluimvee, sectoren die in Haspengouw veel voorkomend zijn. Daarnaast willen we het vijfde leerjaar LO onderdompelen in de hedendaagse landbouw via een kennismaking met verschillende landbouwsectoren op een actief landbouwbedrijf. Deze scholenevenementen of Binnenbijboerendagen worden tijdens de duur van het project éénmaal in elke gemeente georganiseerd. We streven ernaar om deze op fietsafstand van de lagere scholen te organiseren. Per Binnenbijboerendag wordt er een plattelandskrant ontwikkeld met o.a. een fotoverslag van deze dag. Deze krant wordt verdeeld over alle bussen van de deelnemende gemeentes. Tot slot willen we drie verschillende excursies op maat voor de eerste graad van het secundair onderwijs (SO) uitwerken rond de thema’s landbouw, natuur, industrie en toerisme verspreid over de regio. Dit in nauwe samenwerking met drie secundaire scholen, met verschillende landbouwbedrijven/landbouwgidsen, met verschillende spelers die betrokken zijn bij toelevering en verwerking van landbouwproducten, met het Regionaal Landschap Haspengouw en met de betrokken gemeentes.

Doelstellingen

  • Het ontwikkelen van een digitaal lessenpakket voor het lager onderwijs rond de thema’s fruitteelt, akkerbouw en pluimvee. We beogen dit pakket in minimaal 300 exemplaren te ontwikkelen en gratis aan te bieden aan de lagere scholen van de deelnemende gemeentes. 
  • Ontwikkelen educatieve film over de fruitteelt, akkerbouw en pluimvee. Deze film wordt gemaakt op maat van het LO en wordt geïntegreerd in het digitale lessenpakket.

  • Het organiseren van één Binnenbijboeren Dag per deelnemende gemeente, gedurende de looptijd van het project. Hierop willen we alle 5e leerjaren LO uitnodigen van de deelnemende gemeentes.

  • Daarop aansluitend willen we per Binnenbijboeren Dag een plattelandskrant ontwikkelen en deze verdelen over elke bus in de deelnemende gemeentes.

  • Het ontwikkelen van drie verschillende plattelandsexcursies voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze excursies worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met drie scholen verspreid over het Leadergebied, het aanbod aan landbouw en platteland uit de omgeving van de betreffende scholen en RLH. We streven ernaar om drie excursies uit te werken rond twee verschillende landbouwsectoren en in drie verschillende regio’s verspreid over het Leadergebied. We hebben niet alleen aandacht voor de landbouw uit die regio, maar ook voor het aanbod aan natuur, toerisme en industrie. Hierbij willen we minimaal 6 landbouwbedrijven en/of landbouwgidsen betrekken. Deze excursies worden opgebouwd samen met en getest door deze drie scholen, maar worden nadien via de website van Plattelandsklassen aangeboden aan alle scholen secundair uit het Leadergebied en uiteraard ook daarbuiten.

Dit kadert allemaal in de meer omvattende doelstelling om kinderen en jongeren terug in contact te brengen met de oorsprong van hun voedsel en land- en tuinbouwproducten in het algemeen en zo de vervreemding ten aanzien van de landbouw en het platteland tegen te gaan.

Uitvoering

Centrale van de Landelijke Gilden vzw

Contactpersoon

Karlijn Van Duffel
Diestsevest 40
3000 Leuven
016 28 60 25

Locatie