Het "bezorgd"-project

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

32 603,28 euro

Promotor

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Olen

Duurtijd

01/01/2017 - 30/06/2018

Maatregel

 • LEADER
 • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Zuid

Situering

In het 'Bezorgd-project' willen we extra zorg dragen voor onze kwetsbare doelgroep van ouderen en hulpbehoevenden die in de komende jaren sterk zal toenemen. Door proactief te werken willen we maximaal inzetten om ouderen langer thuis te laten wonen. Via een getrapt huisbezoekensysteem willen we alle ouderen tussen de 75 en 89 jaar maximaal informeren over hun rechten en de risicopersonen een extra huisbezoek door het zorgteam aanbieden. Inzetten op maximaal rechten uitputten, bekend maken van dienst-en hulpverlening, detecteren van plattelandsarmoede en bestrijden van vereenzaming zijn de doelstellingen van dit project. Om in te zetten op ontmoeting, bieden we vereenzaamde of financieel kwetsbare ouderen een betaalbaar vervoersmiddel aan. Het lokaal bestuur van Olen wil plattelandsarmoede zichtbaar maken en ouderen maximaal zelfredzaam maken. De resultaten vanuit dit project gebruiken we om ons toekomstig beleid af te stemmen op de doelgroep ouderen en hulpbehoevenden.

Doelstellingen

 1. Het bekendmaken van de thuiszorgdiensten bij de doelgroep tussen 75 jaar en 89 jaar door het uitvoeren van een huisbezoek in samenwerking met Bpost. 
 2. Het bereiken van vereenzaamde en zorgbehoevende personen tussen de leeftijd van 75 jaar en 89 jaar door een getrapt systeem van huisbezoeken. 
 3. Het maximaal uitputten van de rechten van de risicodoelgroep door een bijkomend huisbezoek van het zorgteam. 
 4. Het detecteren van plattelandsarmoede bij ouderen door een getrapt systeem van huisbezoeken. 
 5. Het detecteren van vereenzaming bij ouderen door een getrapt systeem van huisbezoeken.
 6. Het bestrijden van vereenzaming door het mobiliseren van het netwerk en het gericht doorverwijzen naar het lokaal dienstencentrum.
 7. Het verhogen van de mobiliteit door het aanbieden van extra vervoer naar het sociaal restaurant in de verschillende parochies in samenwerking met het Rode Kruis. 
 8. Door het bereiken van bovenstaande doelstellingen, mensen langer thuis te laten wonen. 
 9. Een model van proactieve en outreachende aanpak van het bestrijden van vereenzaming van ouderen en het detecteren van plattelandsarmoede bij ouderen.
 10. Aan de hand van de resultaten van de huisbezoeken input leveren aan het beleid. 
 11. Het aantal bezoekers uit de doelgroep van ouderen en zorgbehoevenden aan het sociaal restaurant laten toenemen. 
 12. Opmaken van een nota van good-practices zodat de werkwijze geïmplementeerd kan worden binnen de werking van ISOM ( intergemeentelijke samenwerking Middenkempen).

Uitvoering

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Olen

Contactpersoon

Sandy Blockx
Lichtaartseweg 9
2250 Olen
014 24 69 92

Locatie