Het creëren van extra opvangcapaciteit op zorgboerderijen in de nabijheid van BUSO-scholen

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2010

Provincie

Limburg

Locatie

Limburg

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

n.a.

Promotor

VZW Steunpunt Groene Zorg

Duurtijd

1/1/2010-30/6/2011

Situering

Sinds 1 december 2005 kunnen scholen via de centra voor leerlingenbegeleiding samenwerken met zorgboerderijen. Steunpunt Groene Zorg gaat ervan uit dat gedragsmoeilijke jongeren meer baat hebben bij een preventieve inschakeling in zorgboerderijen. . Hiervoor zou het aanbod van zorgboerderijen wel moeten toenemen.. Daarom wil het Steunpunt met dit project in het buitengebied van Limburg, waar heel wat van deze scholen gelegen zijn, het aanbod aan zorgboerderijen verruimen. Nieuwe en bestaande zorgboerderijen zullen tevens een gerichte vorming krijgen. Limburg fungeert in dit project als proeftuin voor Vlaanderen. Het project bestaat uit volgende acties: sensibiliseren van land- en tuinbouwbedrijven rond BUSO-scholen vorming van zorgboerderijen die samenwerken met BUSO-scholen begeleiding en vorming van scholen en CLB’s die samenwerken met zorgboerderijen uitwerken van een adequate verzekeringspositie voor gedragsmoeilijke jongeren en de zorgboerderij waar ze terecht komen uitwerking van een deontologische code (i.v.m. vertrouwelijke informatie) herwerking van de kwaliteitsgids Groene Zorg.

Contactpersoon

Hilde Weckhuysen
Diestsevest 40
3000 Leuven
016/244922