In het groenlandschap geïntegreerde duurzaamheid

Categorieën

Thema

Ruraal ondernemerschap

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Destelbergen

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

76.763,99 euro

Promotor

Proefcentrum voor Sierteelt VZW

Duurtijd

01-07-2013 - 30-06-2015

Situering

Duurzaamheid in de groensector bestaat naast een milieuvriendelijke werkwijze, die via een Europese richtlijn regel wordt, ook uit het werken met lokaal geteelde producten. In de MLS-regio is een sterke geografische spreiding van de boomkwekerijen waardoor het moeilijker is om hun duurzame inspanningen in de omgeving te valideren. Door de lokale tuinaanleggers via vormingen mee te betrekken in het duurzaam verhaal wordt de groene keten lokaal een win/win verhaal. Via het plaatsen van streekborden zullen de sectorale inspanningen en de positieve invloed hiervan op de omgevingskwaliteit aan de lokale bevolking kenbaar gemaakt worden.

Doelstellingen

  • Gemeenten en openbare groendiensten actief betrekken vanaf de opstartfase om het netwerk van telers en tuinaanleggers.
  • Het project bij aanvang kenbaar maken aan boomkwekerij- en tuinaanlegbedrijven binnen de MLS-regio (= doelgroep; ca. 250 bedrijven) via verzending gerichte informatie.
  • De opmaak van streekborden waar het keten-verhaal van lokaal, duurzaam groen onder de aandacht wordt geplaatst.
  • Het plaatsen van de streekborden via de gemeenten, in overleg met de lokale groensector, op strategische plaatsen in de 15 betrokken gemeenten. Dit kan zowel bij recente duurzame realisaties bij telers, groenvoorzieners als op strategische plaatsen in de gemeente
  • aanbieden van het ontwerp van de streekborden aan telers en tuinaannemers voor afdruk met eigen logo/bedrijfsgegevens en plaatsing op eigen terreinen.
  • Aanbieden van communicatie-tools om een meerwaarde voor de IPM inspanningsverbintenis te creëren (infofolders, promotie lokale afzetmarkt,…)
  • De huidige achterstand van de tuinaanlegsector bij het behalen van de EU-richtlijn 'duurzaam gebruik pesticiden' wegwerken door het inrichten van een 7-tal voorlichtingsactiviteiten op bedrijven in de MLS-regio gedurende de looptijd van het project.
  • Het stimuleren van groenvoorzieners om maximaal gebruik te maken van lokaal geteelde, duurzame producten en het aanbieden van communicatietools hierover.
  • De verwezenlijkingen van het project in de verf te zetten via bestaande initiatieven (bv open tuinen) en eigen activiteiten (bv gezamenlijke opendeurdag telers en tuinaanleggers voor breed publiek).
  • Contacten tussen lokale boomtelers en tuinaanleggers versterken en afstemmen van elkaars communicatietools,via rechtstreekse contacten en via de gilden.

Uitvoering

Proefcentrum voor Sierteelt VZW

Contactpersoon

Bruno Gobin
Schaessestraat 18
9070 Destelbergen
09/353 94 80