Het Hageland in beweging: met de Klimaat-mobiel de energiearmoede reduceren

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

50 000,00 euro

Promotor

De Kringwinkel Hageland

Duurtijd

401/06/2017 - 31/05/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

De Kringwinkel Hageland wil ism met IGS Hartje Hageland, de andere lokale besturen, OCMW's en intergemeentelijke wooninfopunten de Klimaat-mobiel (als een mobiel infopunt) inzetten om de groeiende energiearmoede bij de doelgroep ouderen en kansarmen op het platteland aan te pakken. Door het samenbrengen van de expertise van de verschillende actoren wordt beoogd de doelgroep beter te bereiken zodat er efficiënter kan worden ingezet om energiearmoede te bestrijden. Door het inzetten van de Klimaat-mobiel zal er zowel preventief als curatief gewerkt worden rond energiearmoede:

  • Preventief: De Klimaat-mobiel zal ook locaties aandoen in de afgelegen deelgemeenten en gehuchten. Op deze manier wordt ingezet op het laagdrempelig sensibiliseren en informeren van de gehele bevolking, met bijzondere aandacht voor de doelgroep ouderen. 
  • Curatief: De Klimaat-mobiel zal naar de doelgroep thuis gaan. De bewoners zullen intensief begeleid worden om hun energieverbruik te verminderen door enerzijds een gedragswijziging van het energiegebruik en anderzijds door het invoeren van energiebesparende maatregelen. Deze ondersteuning op maat moet ervoor zorgen dat de energiearmoede bij de meest kwetsbare gezinnen wordt teruggedrongen. Bijkomend worden er intensieve promotiecampagnes opgezet om de Klimaat-mobiel en de bijhorende energie-begeleiding bekend te maken bij het brede publiek en de doelgroep.

Doelstellingen

  1. In kaart brengen van energiearmoede. Energiearmoede is vaak een verborgen probleem en niet meteen zichtbaar. Door een aantal gegevens naast elkaar te leggen, hopen wij zicht te krijgen op de clusters waar energiearmoede zich situeert. Dit is belangrijk om de Klimaat-mobiel in te zetten binnen deze clusters. We zullen deze clusters samen met de lokale besturen en andere actoren bepalen. 
  2. Jaarlijks 5% van de 65-plussers met laag inkomen bereiken. Uit het rapport van de woonenquête 2015 van Hartje Hageland blijkt dat de 65-plusser in de meest slechtste woningen wonen en dit zowel op vlak van kwaliteit als energie. Daarnaast vermeldt het rapport kansarmoede–indicatoren van de Provincie Vlaams-Brabant dat de vier gemeenten van het IGS een hoge concentratie heeft van 65-plussers met een laag inkomen (BE = 526 pers., GL = 376 pers., KO = 775 pers., TW = 667 pers. = Totaal 2344 personen). Dit ligt hoger dan het Vlaamse gemiddelde. We mogen ervan uitgaan dat dit in de rest van het Leadergebied ook zo is. Daarnaast is het woningpatrimonium ook in de Hagelandse gemeenten sterk verouderd, wat leidt tot hogere energieverbruiken. 
  3. Jaarlijks 25% van de sociale doelgroep bereiken (leefloon-budgetmeters) Uit het rapport kansarmoede–indicatoren van de Provincie Vlaams-Brabant blijkt dat er 60 budgetmeters voor elektriciteit en aardgas aanwezig zijn binnen de vier IGS gemeenten. Daarvan waren er volgens de betreffende OCMW's 28 leefloontrekker (oftewel bijna 50%). In alle 17 gemeenten van het Leadergebied waren er, volgens de VREG, in 2015 1066 budgetmeters voor electriciteit geïnstalleerd. In 2015 waren er 588 leefloners geregistreerd in onze regio. Het doel is om een aantal mensen praktisch te ondersteunen bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen en hen te ondersteunen in de gedragsverandering naar minder energieverbruik toe.
  4. Bekendmaking van het mobiele informatiepunt in de vier gemeenten naar de algemene bevolking.

Uitvoering

De Kringwinkel Hageland

Contactpersoon

Paul Stessens
Walstraat 2
3300 Tienen
016 76 53 90

Locatie