Het Hageland ontdekken met de GPS. Initiatie voor de basisscholen

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Leuven

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

5 000,00 euro

Promotor

Toerisme Hageland vzw

Duurtijd

01/01/2013 - 31/12/2014

Situering

De vzw Toerisme Hageland is een intergemeentelijke toeristische organisatie samengesteld uit de 20 gemeenten van toeristisch Hageland, Toerisme Vlaams-Brabant en representatieve toeristische organisaties.

 

Toerisme Hageland heeft tot doel de toeristische ontwikkeling van de regio Hageland in al zijn dimensies te bevorderen en neemt hiervoor een bijzonder takenpakket op waarvoor streekkennis en contact met de basis essentieel zijn. Toerisme Hageland organiseert o.a. overleg met lokale toeristische actoren en gemeenten, heeft een onthaalfunctie, ontwikkelt gemeenteoverschrijdende dagprogramma’s voor groepen, zet vorming voor gidsen op en overleg tussen gidsenbonden, brengt toeristisch-recreatieve publicaties uit, organiseert streekgebonden evenementen die de Hagelandse streekidentiteit bevorderen en voert mede promotie voor het Hageland. Toerisme Hageland richt zich dan ook prioritair tot de Hagelanders om hun streek beter te leren kennen en waarderen en gastvrij open te stellen.

 

Doelstellingen

Het gebruik van GPS  introduceren in de lagere school als hedendaags instrumentarium om  het Hageland te verkennen. Met dit project wordt een concreet aanbod uitgewerkt om leerkrachten het GPS gebruik en zijn toepassingen aan te leren en zelfstandig op maat van de klas ook trajecten uit te werken om de leerlingen op ‘verkenning’ te sturen. Een extra meerwaarde is de koppeling met  Geocaching waarbij een verborgen ‘schat’ als leuke prikkelende uitdaging geldt.

 

  • Een eerste voorwaarde om het concept de nodige slaagkansen te geven is een ‘gemotiveerde en geïnitieerde’ leerkracht. Met dit project wordt in een zeer doelgerichte en praktijkgerichte nascholing voorzien om leerkrachten zelfstandig projecten voor hun klas te laten uitwerken en toe te passen. Gezien de inhoudelijke leerdoelstellingen richt dit project zich naar de leerkrachten van de derde graad (5de-6de leerjaar). Leerkrachten goed voorbereiden en verdiepen in GPS gebruik en toepassingen met geocaching is dus de opdracht.

 

 

  • Een tweede voorwaarde is over voldoende ‘instrumentarium’  te beschikken om in klasverband het gps/geocach-traject te volgen/ontdekken. De leerlingen leren op een leuke en speelse manier hun streek, het Hageland, beter kennen via logisch nadenken, oriënteren, berekenen, werken met GPS, samenwerken, ruimtelijk inzicht aanscherpen… In teamverband (2 à 3 leerlingen), uitgerust  met een gps,  zal het leerproces worden uitgevoerd. Als onderdeel van dit project wordt dan ook de aankoop van een twintigtal GPS toestellen voorgesteld die centraal bij Toerisme Hageland zullen worden beheerd en ontleend aan de aanvragende klas.

 

  •  Als aanvullend onderdeel wordt op gespreide locaties in het Hageland een nieuwe geocach gelanceerd in het Hageland op niveau van  de derde graad van de basisschool. Deze ontdekkingstocht kan als extra aanbod bij de basisscholen worden gepromoot. Deze geocach zal verder worden onderhouden door Toerisme Hageland.

Uitvoering

Toerisme Hageland vzw

Contactpersoon

Lieve Nackaerts
Aarschosesteenweg 212
3010 Leuven
016/29 85 42