Het herintroduceren van een aloud streekproduct, Aarschotse Bruine, als toeristische impuls en erfgoedzorg voor Aarschot

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2011

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Aarschot

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

126.956,37 euro

Promotor

Stad Aarschot – Autonoom gemeentebedrijf (AGB)

Duurtijd

01/01/2011 - 01/01/2013

Situering

Dit project voorziet het herintroduceren van Aarschotse Bruine als streekproduct

 

Tot eind vorige eeuw waren er langs de Demer meerdere brouwerijen gevestigd in Aarschot. Midden vorige eeuw was Aarschot van heinde en ver gekend voor de Aarschotse Bruine, een biersoort die op verschillende plaatsen werd gebrouwen. Het bier verdween in de zeventiger jaren maar velen zijn nooit de typische smaak vergeten.

Het is de bedoeling om opnieuw Aarschotse Bruine te brouwen in een kleine huisbrouwerij op de Gasthuissite, zodat dit verdwenen erfgoed terug aan de gemeenschap wordt gegeven.

Aarschotse Bruine is bier met een ‘belevingswaarde’. In het verleden verzoette men de typische zure smaak met een suikerklontje. De ‘suikerstampers’ die hiervoor gebruikt werden, zijn nog aanwezig in de collectie van het Stedelijk Museum. 

Het zal dan ook geschonken worden op recepties van de stad, bij gelegenheden en evenementen en aangeboden worden bij een bezoek aan de huisbrouwerij. Het zal gepromoot worden in toeristische brochures, op de website van de stad, van de dienst toerisme en van de culturele instellingen. De lancering van een typisch Aarschots product versterkt de Aarschotse identiteit wat noodzakelijk is voor een toeristische impuls voor de stad.   

Het bier zal gebrouwen worden in een kleine huisbrouwerij, toegankelijk voor publiek. Er zal eveneens een permanente tentoonstelling ingericht worden over Aarschotse Bruine, de visualisering van het brouwproces, evenals de geschiedenis van de brouwerijen uit de regio. De huisbrouwerij met bijhorende tentoonstelling zal een nieuwe toeristische troef zijn voor Aarschot.        

  1. Onderzoek

Er wordt onderzoek verricht naar Aarschotse Bruine en brouwerijen uit de regio door de heren Frans Helsen en Guido Peers. De resultaten van dit onderzoek worden tijdelijk geëxposeerd in oktober 2010 in het Cultuurcentrum het Gasthuis. Het is de bedoeling delen dit onderzoek aan te vullen (onder andere met de visualisering van het brouwproces) en een permanente tentoonstelling uit te bouwen en te exposeren op de Gasthuissite. Het onderzoek zal tevens resulteren in een brochure.

Tijdens het onderzoek werd er reeds een ruwe basissamenstelling gevonden van Aarschotse Bruine waarvan men kan starten met het maken van proefbrouwsels. Deze worden voorgelegd aan proefpersonen zodat de smaak kan geoptimaliseerd worden. Tevens worden bijhorende verhalen vastgelegd. Bij het brouwen wordt een ‘perfecte’ combinatie beoogd tussen het heden en verleden: een aloud bier wordt aangepast aan de normen van vandaag en dit op basis van mondelinge bronnen. Er wordt geen gebruik gemaakt van een bestaand recept, alleen van ruwe gegevens over de samenstelling van Aarschotse Bruine.

Er wordt ook onderzoek verricht naar de mogelijkheden met betrekking tot de naamgeving van de nieuwe Aarschotse Bruine. Aarschotse Bruine is geregistreerd als woordmerk, terwijl het eigenlijk een biersoort is. De houder is N.V. Brouwerij Huyghe en Jean De Laet, uit Melle. We onderzoeken de mogelijkheden met betrekking tot de naamgeving en respecteren hierbij de patentwetgeving. Desnoods kunnen er benamingen gebruikt worden als ’de echte Aarschotse Bruine’ of ‘nieuwe Aarschotse Bruine’ of kunnen deze zaken als ondertitel gebruikt worden.

Ook het onderzoek naar een optimale definitieve inrichting van de huisbrouwerij behoort tot de onderzoeksfase.

Inrichting van een brouwerij op de Gasthuissite en tentoonstelling

Het is de bedoeling een gedeelte van de Schuur van de Gasthuissite als huisbrouwerij met tentoonstelling in te richten. In het verleden was er in de Schuur ook een brouwerij gevestigd, nl. deze van de Grauwzusters. De huisbrouwerij dient bruikbaar te zijn voor het brouwen van Aarschotse Bruine en goed toegankelijk voor groepen en individuele bezoekers. Eveneens zal er een permanente tentoonstelling ingericht worden over Aarschotse Bruine, de (geschiedenis van) de brouwerijen uit de regio en het brouwproces.

Brouwen van proefbrouwsels en het bier

Aarschotse bierbrouwersverenigingen (’t Alternatief en de Aarschotse Bierwegers) zorgen voor de proefbrouwsels en brouwen het uiteindelijk bier in de huisbrouwerij.

 

Doelstellingen

De doelstelling is het bevorderen van toeristische activiteiten in combinatie met opwaardering van het lokale erfgoed.

Uitvoering

Stad Aarschot – Autonoom gemeentebedrijf (AGB)

Contactpersoon

Steven Omblets
ten Drossaarde 1
3200 Aarschot
016 /56 84 51