Het inrichten van poos- en picknickplaatsen in de regio van ‘Het Groene Neteland’

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2012

Provincie

Antwerpen

Locatie

Locatie Herentals, Springberg 2200 Herentals; Locatie Olen, naast het jaagpad langs het Albertkanaal, 2250 Olen; Locatie Grobbendonk, De Troon, 2280 Grobbendonk; Locatie Herenthout, Boeyendaal, 2270 Herenthout

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

17.949,27

Promotor

Het Groene Neteland

Duurtijd

1/1/2012 – 31/12/2012

Situering

De laatste jaren werd veel fel ingezet op toerisme. Dat gebeurde echter vooral in het gearrangeerde toerisme: dagtrips, arrangementen, verblijven, toeristisch evenementen, enz. Meestal zijn die betalend en op voorhand te boeken/regelen. Dat is een belangrijk aspect in de markt van het toerisme…maar mag niet het enige zijn. Toerisme is niet altijd zo georganiseerd en hoeft (mag) niet altijd betalend (te) zijn: enerzijds omdat niet iedereen voor die vorm van vrijetijdsbesteding wenst/kan (te) betalen en anderzijds omdat toerisme niet altijd op voorhand wordt gepland (een uitstapje als het goed weer is op een zondagnamiddag gebeurt meestal heel spontaan; een toevallige fietser moet dan ook zijn gading kunnen vinden). Hiermee wil Het Groene Neteland inspelen op de nieuwe trend; slow tourism.

Daarom wenst Het Groene Neteland in elk van de gemeenten uit het samenwerkingsverband bijkomende poos- en picknickplaatsen in te richten. Deze picknickplaatsen hebben een blijvend karakter. Zij zullen worgen ingericht met duurzame producten met oog voor de omgeving. Deze picknickplaatsen zullen gelegen zijn aan knooppunten van het fiets- of wandelroutenetwerk of een wandellus.

Tegelijk worden ook alle huidige picknickplaatsen in kaart gebracht en opgewaardeerd. Ze krijgen ook allemaal een gelijkaardig herkenningspunt waardoor ze goed herkenbaar zijn in het straatbeeld, zelfs uitnodigen om gebruikt te worden (en ook een verband leggen met dezelfde aanduiding op nieuw te ontwikkelen kaart/routemappen).De 6 gemeenten hebben zich geëngageerd om dit project te ondersteunen, onder meer met de belofte deze picknickplaatsen te onderhouden, zodat zij steeds een uitnodiging zijn om even halt te houden, een picknick te gebruiken en daarbij van de omgeving te genieten.

Wij hebben voor dit project een samenwerking aangegaan met de Katholieke Hogeschool Kempen (KHK, campus Geel), afdeling Bachelor Bouw. 72 studenten en 4 docenten werkten tijdens het lesonderdeel ‘Creëer een eigen ontwerp’ rond dit project. Zij zorgenden voor de diverse ontwerpen, steeds met oog voor de omgeving en milieu. Kamp C werd geraadpleegd om te waken voor het gebruik van duurzame materialen. Zij gaven aanbevelingen aan de studenten mee. Dat gebeurde ook op vlak van toegankelijkheid, ergonomie, enz.

De studenten zullen samen met de technische diensten en de lokale vrijwilligers de (her)inrichting van de zones voor hun rekening nemen. Het wordt dus ook fysiek een zeer concrete samenwerking op het terrein. Die samenwerking zorgt ook voor een grote gedragenheid en participatie in het project.Op alle locaties wordt eenzelfde herkenningspunt (hout) + inox plaat met het gegraveerde picknicklogo dat op toeristische kaarten wordt gebruikt) geplaatst. Dat zorgt voor een eenheid in de diversiteit van picknicklocaties. Niet alleen de nieuwe aan te leggen locaties, maar ook de bestaande poos- en picknickplaatsen uit de regio krijgen een dergelijk  herkenningspunt. Dit alles vormt dan een geheel/netwerk van 25 poos- en picknickplaatsen in de regio van Het Groene Neteland.

Om de expertise omtrent deze projectwerking, de visie op het belevingsvol maken van bestaande toeristische routes en de visie op picknickplaatsen en het inrichten ervan, te ontsluiten, zal Het Groene Neteland in het kader van dit project een draaiboek maken dat later (gratis) kan worden gebruikt door andere toeristische actoren.Verder wordt het project ook gevaloriseerd in de aanmaak van een gratis toeristische overzichtskaart met allen poos- en picknickplaatsen (vooral nuttig voor wandelaars/fietsers/bezoekers van de regio). Die kan worden verdeeld via info- en fietsvriendelijke horeca en de toeristische infkantoren van de Antwerpse Kempen en de nabije toeristische regio’s. Tot slot wordt met de ontwikkelaars van streekgebonden producten en horeca bekeken of we verder kunnen werken op het idee van picknick door de ontwikkeling van een streekpicknickmandje.

Doelstellingen

Consumptieve ruimte: Vrijwaren van het platteland als ruimte voor kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding

  • Aandacht creëren voor cultuurhistorisch erfgoed  (HEEMKUNDIGE NAMEN LOCATIES)
  • Verhogen van toeristisch-recreatieve kwaliteit (BELEVINGSVOL MAKEN V. ROUTES)

 

Identiteit en communicatie: Aandacht hebben voor identiteitsversterking van en over het platteland

  • Verbeteren van communicatie en imago  (HERKENNINGSPUNTEN, PICKNICKKAART)

Contactpersoon

Cris Rutten
Vorselaarsebaan 54
2200 Herentals