In het spoor van Valerius

Categorieën

Thema

Sociaal

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Maarkedal

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

45 300,00 euro

Promotor

Gemeentebestuur Maarkedal

Duurtijd

01/09/2013 - 30/06/2015

Situering

Het project "In het spoor van Valerius"  focust op de persoon van  kunstenaar Valerius De Saedeleer, op zijn werk en op het sociale, artistieke en maatschappelijk leven in Etikhove  in zijn tijd. VDS heeft 16 jaar in Etikhove gewoond, nergens heeft hij langer verbleven. Het prachtige landschap verschafte hem eindeloze inspiratie bij zijn werk. De krachten worden in Maarkedal gebundeld om de herinnering aan hem levendig te houden via kleine acties en grootse evenementen. We hebben daarbij veel aandacht voor de versteviging van het gemeenschapsgevoel, zetten de middenstand en logiesverstrekkers mee in de schijnwerpers en werken met zoveel mogelijk verschillende partners samen.

Doelstellingen

  • leven en werk van de grootste kunstenaar uit onze streek verder bekend maken en  levendig houden. (boek, tentoonstelling)
  •  een beeld oproepen van het sociale, maatschappelijke en artistieke leven in Etikhove ten tijde van VDS. (wandeling via app, Varkenskermis)
  • het samenhorigheidsgevoel tussen de inwoners versterken (wandeling, Varkenskermis)
  • het toerisme in Maarkedal (en bij uitbreiding de Vlaamse Ardennen) een boost geven met een blijvende waarde, door het aanbieden van een uitzonderlijk evenement
  • de middenstand stimuleren, door het aanbieden van streekeigen producten (bakker, slager, restaurants, supermarkt), die gemaakt worden tijdens het evenement. Ook de vele kleine logiesverstrekkers in de gemeente worden hierbij betrokken.

Uitvoering

Gemeentebestuur Maarkedal

Contactpersoon

Mirjam Sonck
Nederholbeekstraat 1
9680 Maarkedal
0491/36 75 17