Hoe is't?

Categorieën

Jaar

2021

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

144 750 euro

Promotor

Stad Hoogstraten

Duurtijd

01/01/2021 - 30/06/2022

Maatregel

  • LEADER
  • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Oost

Situering

Armoede leidt tot psychische problemen. Ook in agrarische regio's is er armoede, al dan niet verdoken. Net zoals in de stedelijke context is op het platteland een verhoogde aandacht voor de geestelijke gezondheid van jongeren vereist. Uit onderzoek blijkt dat 32% van de jongeren niet goed in zijn vel zit. Er is een blinde vlek o.v.v. psychologische ondersteuning voor kinderen en jongeren in de Noorderkempen. Volgende uitdagingen stellen zich: beperkt aanbod, beperkte afstemming binnen het aanbod en de verschillende lijnen, terugtredende diensten naar de steden, lange wachtlijsten. Ofwel, hoe kunnen we samen met een netwerk van lokale actoren gebiedsgericht op zoek gaan naar oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen meer bepaald het psychisch welzijn bij jongeren. Hoe kunnen we samen met alle betrokken partners binnen het zorglandschap werken aan een dienstverleningsmodel waarin zowel cliënten als zorgverstrekkers hun weg vinden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er nabijheid van zorg wordt geboden, waarbij cliënten op kortere termijn geholpen worden? Hoe kunnen we het aanbod versterken en waar nodig verder uitbouwen of systemen voorzien waarbij het aanbod, aanmeldings-, en hulpverleningsprocedures op elkaar aansluiten. Hoe kunnen we vervolgens met een nieuwe dienstverleningsmodel de rollen zodanig verdelen dat we binnen de regio een oplossing kunnen bieden aan de maatschappelijke uitdagingen m.b.t. jeugdwelzijn.

Doelstellingen

  1. Toegankelijke en bereikbare dienstverlening op het platteland voor kansengroepen. Momenteel is de regio Noorderkempen een grote blinde vlek o.v.v. psychologisch aanbod. Diverse actoren in het speelveld trekken aan de alarmbel. JAC, CLB, Arktos, politie,... Daarom is een van de doelstellingen ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot goede psychische ondersteuning waarbij we een preventief gezondheidsbeleid willen uitbouwen en samenwerkingsverbanden gaan versterken met externe partners om hun specifieke dienstverlening ook in de Noorderkempen aan te bieden zodat de hiaten in het zorglandschap stapsgewijs weggewerkt worden. Het centrum van dit aanbod ligt immers momenteel te veel in de grote steden. Tot slot hebben we verhoogde aandacht voor kwetsbare jongeren gezien armoede veelal een katalysator is voor psychische problemen.
  2. Mensen bereiken (outreaching) We zetten outreach heel specifiek en systematisch in als methodiek om jongeren te bereiken die momenteel niet of weinig gebruik maken van psychologische hulpverlening. Er zijn heel wat jongeren die de weg naar hulpverlening niet of moeilijk vinden. Een vorm van vindplaatsgericht werken is de aanwezigheid op scholen, ontmoetingsplekken van jongeren.

Uitvoering

Stad Hoogstraten

Locatie