Hoeveproeven in het Dijleland

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Dijleland

Projectgegevens

Projectkost

216 312 euro

Promotor

KVLV vzw - Steunpunt Hoeveproducten

Duurtijd

01/09/2015 - 31/10/2017

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Beleving op het platteland

Situering

 

De doelstelling van dit project is om producenten en consumenten aan te zetten milieubewustere keuzes te maken bij de aankoop en consumptie van hun dagdagelijkse voeding. Hiertoe gaan we binnen het project de hoeveproducenten in het Dijleland  ondersteunen en bestaande en nieuwe mogelijkheden van vermarkting verkennen. Er zullen daartoe o.a. boerenmarkten georganiseerd worden die consumenten diverse hoeveproducten laten proeven en beleven. Consumenten zullen gewezen worden op de voordelen van hoeve- en Korte Keten producten en zullen geïnformeerd worden waar ze terecht kunnen voor hun milieubewuste aankopen. Vraag en aanbod zullen zo dichter bij elkaar gebracht worden. Er wordt gemikt op een toename van de omzet aan producentenzijde en een stijgend aantal consumenten van hoeve- en Korte Keten producten in de regio Dijleland. We wensen de verschillende vormen van korte keten in de regio te stimuleren en te bestendigen. De economische haalbaarheid is daarom van bij de start een voorwaarde. De gemeentes zullen een belangrijke faciliterende rol spelen.

Doelstellingen

 

In het Dijleland zijn er grote kansen voor korte keten, omdat zowel producent als consument dichtbij zijn en beide ook vaak open staan voor deze vorm van distributie. Er is algemeen een toenemende interesse voor innovatieve producten met lokale herkenbaarheid. Dit uit zich bijvoorbeeld in een toenemende omzet van boerenmarkten (Keymeulen, 2011). Om dit economisch, ecologisch en sociaal potentieel in de regio te benutten is het belangrijk om vraag en aanbod in kaart te brengen en op elkaar af te stemmen. Doelstelling is om bijkomende werkgelegenheid te creëren voor producenten en consumentengedrag bij te sturen richting duurzame en lokale aankoop van zijn dagelijkse producten (groenten, fruit, zuivel, vlees, aardappelen, …).

Het is uiteraard ook de bedoeling het aantal voedselkilometers te doen dalen en bijgevolg zal dit een positief effect hebben op CO2 uitstoot en klimaatsdoelstellingen. Het is alleen zeer moeilijk dit te kwantificeren.

Hieronder enkele kerncijfers voor het Dijleland (bron Adsei 2010, rechtvanbijdeboer en straffestreek.be). Het aantal landbouwbedrijven daalt, dit is een algemene tendens en heeft verschillende oorzaken. Het is een doelstelling van dit project om het aantal korte keten initiatieven te doen stijgen. Momenteel zijn er in totaal 40 korte keten initiatieven gekend via website rechtvanbijdeboer (37) en straffe streek (13).

Een stijging met minimaal 10% zal gerealiseerd worden: dus van 40 naar 44. Ook willen we het aandeel consumenten dat regelmatig op de hoeve koopt, laten stijgen met 10% (dit zal bepaald worden aan de hand van enquête bij begin en einde van het project).

Uitvoering

KVLV vzw - Steunpunt Hoeveproducten

Contactpersoon

Ann Detelder
Remylaan 4b
3018 Wijgmaal
016 24 39 54

Locatie