Hoogbrug: een sociaal-inclusief project van duurzame fruitteelt en –verwerking

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2010

Provincie

Limburg

Locatie

Limburg

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

406.132 euro

Promotor

De Wroeter Dagcentrum vzw

Duurtijd

1/1/2010-30/6/2012

Situering

Doel van het project is een fruitatelier bouwen waar fruit op een duurzame wijze wordt verwerkt. Het betreft het maken van diverse soorten jam, sappen, geleien en siropen. Op de huidige locatie (St. Rochusstraat) gebeurt dat reeds op beperkte schaal zodat de nodige basisexpertise reeds aanwezig is. De promotor wil in het nieuwe fruitatelier van de Hoogbrug maatschappelijk waardevolle activiteiten uitbouwen en openstellen, zowel naar een groter aantal directe doelgroepmedewerkers als naar bezoekers(groepen) die de verschillende meerwaarden kunnen meebeleven. Op de locatie Hoogbrug zal worden gefocust op biologisch geteeld fruit (rode bes, kriek, peer,…) en op zeldzamere streekeigen fruitsoorten die dreigen verloren te gaan door hun arbeidsintensieve teelt en verwerking (sleedoorn, kweepeer, mispel,…). Het atelier is op het gelijkvloers, wat de toegankelijkheid en veiligheid ten goede komt. Er wordt ook gelet op een goede inpassing van het fruitatelier in het geheel van de boerderij, de directe omgeving en de ruimere omgeving. De landschapsarchitecte van de Provinciale Sectie Landbouw en Plattelandsontwikkeling maakte een omgevingsadvies voor de inrichting van de omgeving en de landschappelijke inpassing van de boerderij Hoogbrug met de 2,5 ha omliggende gronden en weiden.

Contactpersoon

Jan Raymaekers
St. Rochusstraat 6
3720 Kortessem
011/376447