HOP AAA+

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Steenhuffel

Projectgegevens

Projectkost

200 000,00 euro

Promotor

Regionaal Landschap Schelde-Durme

Duurtijd

01/01/2018 - 30/06/2020

Maatregel

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
 • Samenwerking rond erfgoed

Situering

Er beweegt iets in de hopgemeenten van de provincie Vlaams-Brabant. De streek van Asse, Affligem en Opwijk, met haar vruchtbare leemgronden, was de grootste en oudste hopstreek van Vlaanderen. Velden vol hopstaken bepaalden er jarenlang het landschap.

Het hoperfgoed vindt zijn oorsprong in de 14e eeuw, toen ontdekt werd dat bier beter bewaard kon worden door toevoeging van hop. De Abdij Affligem speelde een doorslaggevende rol in de verspreiding van de teelt en het plattelandsleven spitste zich gedurende de volgende eeuwen meer en meer toe op de hopteelt. Maar vanaf 1980 kregen de hopboeren het steeds moeilijker. Door de arbeidsintensieve teelt, internationale concurrentie en een dalende vraag naar inlandse hop moesten de meeste hopboeren hun activiteiten noodgedwongen stopzetten. De hopvelden verdwenen uit het landschap. De hopcultuur bleef echter in alle hopgemeenten levendig aanwezig.

In het project HOP AAA+ hebben verschillende hopactoren zich verenigd. Ze slaan de handen in elkaar om hop, in al zijn facetten, terug sterker op de kaart zetten in de provincie Vlaams-Brabant. Hiertoe werkten ze gezamenlijk een geïntegreerd actieprogramma uit dat ze, met hulp van PDPOsubsidies willen realiseren. Het project HOP AAA+ zal de hopcultuur versterken en het hoperfgoed ontsluiten, de hopteelt doen heropleven en inzetten op korte keten verkoop, hop als streekproduct in de kijker zetten en de streek als hopstreek promoten.

Doelstellingen

Met het project HOP AAA+ willen we inzetten op de duurzame ontwikkeling van het plattelandsgebied van de Vlaams-Brabantse hopgemeenten. We willen de omgevingskwaliteit van het platteland verhogen en de leefbaarheid voor haar bewoners en ondernemers verbeteren door de hopcultuur te versterken, het hoperfgoed te ontsluiten, de hopteelt te activeren en in te zetten op korte keten verkoop van hopbellen en hopkeesten, hop als streekproduct te promoten en de streek als hopstreek.

We hanteren een integrale benadering waarbij doelstellingen geformuleerd worden op vlak van landbouw, landbouwverbreding, erfgoed, landschap, toerisme & recreatie en streekproducten. We stimuleren en ondersteunen de samenwerking tussen verschillende actoren.

Beoogde resultaten:

 1. Oprichting van een coöperatieve van hopboeren.
 2. Verhoogde afzet van lokaal geteelde hop bij Belgische brouwerijen (korte keten). 
 3. Verhoogde afzet van hopkeesten in plaatselijke horeca en nabije stedelijke kernen (korte keten).
 4. De kennisoverdracht van ervaren hopboeren naar jonge, startende hopboeren wordt verzekerd. 
 5. De veredeling en vermeerdering van oude streekvariëteiten (Record,Groene Bel en Coigneau) zijn opgestart.
 6. Het cultuurhistorische waardevolle ‘traditionele’ landschap in de regio (ankerplaats) is versterkt door aanleg van draadvelden. 
 7. Landbouwers zetten, i.s.m. lokale gidsenverenigingen en scholen, verbrede toeristische activiteiten op, geven uitleg, organiseren bezoekdagen en maken arrangementen op voor scholen en groepen.
 8. Hop neemt een centrale positie in de streekidentiteit. De hopteelt en de hopcultuur bepalen mee het beeld, het karakter en de eigenheid van de streek. Ze vormen het materieel (draadvelden, streekproducten…) en immaterieel erfgoed (volksverhalen, muziek, optochten, dialecten…) dat kleur geeft aan de streek. 
 9. Nieuwe producten op basis van hop worden ontwikkeld en in de markt gebracht als streekproduct (vb. hopkaas, hoppraline). Participeren aan acties als fairtrade. 
 10. De hopteelt en hopcultuur in de regio zorgen voor een unieke plattelandsbeleving en bieden kansen voor toerisme en recreatie. De hopvelden en de hopfeesten vormen een sterke aantrekkingspool voor fietsers en wandelaars die binnenkort ook gebruik kunnen maken van het nieuwe wandelknooppuntennetwerk Brabantse Kouters (opening september 2018).

Uitvoering

Regionaal Landschap Schelde-Durme

Contactpersoon

Evelyne Fiers
Hemelstraat (DEN) 133 A
9200 Dendermonde
052 33 89 16

Locatie