Horizon Europa

In deze rubriek informeren we u over interessante info en voorbeeldprojecten met steun van het Horizon Europa-programma.

Horizon Europa is het belangrijkste financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het pakt de klimaatverandering aan, helpt de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken en stimuleert het concurrentievermogen en de groei van de EU.

Het programma faciliteert samenwerking en versterkt de impact van onderzoek en innovatie bij het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van EU-beleid en het aanpakken van globale uitdagingen. Het ondersteunt het creëren en beter verspreiden van excellente kennis en technologieën.

Het schept banen, stimuleert de economische groei, bevordert het concurrentievermogen van de industrie en optimaliseert de impact van investeringen binnen een versterkte Europese onderzoeksruimte.