Houthulst kinderopvang

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2009

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

100.000 euro

Promotor

Gemeentebestuur Houthulst

Duurtijd

01/09/2009 - 12/12/2011

Situering

De Buitenschoolse Kinderopvang wordt opgericht op de terreinen gelegen aan de Sporthal en Jeugdlokalen van de Gemeente Houthulst te Houthulst. De plaats van oprichting is bepaald door een praktische reden en een pragmatische reden.

Praktisch: de gemeente beschikt er over een stuk bouwgrond voorzien voor infrastructuur voor Jeugd en kinderen. Een van de voorwaarden van het BPA stelt dat er bij de bouw van een gebouw aangrenzend buitenspeelruimte moet voorzien zijn.

Pragmatisch: De terreinen/ gebouwen daar rond worden al gebruikt door alle jeugdwerkingen van de sportverenigingen. Voor kinderen is het makkelijk om vanuit de BKO te voet naar de sportwerking te gaan en omgekeerd.

Naast het terrein liggen ook de lokalen van de jeugdvereniging Chiro waar tijdens de vakantie de vakantiewerking speelplein – BKO doorgaat. Lokalen Buitenschoolse kinderopvang worden enkel naschools gebruikt, in de weekends staan de lokalen leeg. Het voorstel is om in het weekend de lokalen ter beschikking te stellen van andere gebruikers. Hierbij wordt gedacht aan andere verenigingen actief op de gemeente en privaat gebruik door particulieren.

Niet alle jeugdverenigingen actief in de gemeente beschikken momenteel over een eigen lokaal of bergruimte voor materiaal. Deze verenigingen moeten wisselend gebruik maken, volgens de beschikbaarheid, van de andere gemeentelijke zalen. Het zou een opportuniteit zijn om deze verenigingen op vrijdagavond gebruik te laten maken van de BKO en ook in het op te richten gebouw een bergruimte te voorzien voor hun materiaal.

In de gemeente is de vraag naar ruimtes om privé feesten te organiseren groot. Door het veelvuldig gebruik van onze andere gemeenschapszalen door de verenigingen zijn er weinig dagen vrij waarop de huidige zalen kunnen gebruikt worden voor privé gebruik. Gezien de op te richten BKO zal voorzien zijn van een keuken, tuim met speelmogelijkheden, parking, …. Zijn wij ervan overtuigd dat ook deze locatie kan verhuurd worden voor privé doeleindeEen deel van de nieuwe BKO zou dan ook in het weekend, als alle andere zalen volzert zijn, kunnen gebruikt worden voor andere doeleinden.

Doelstellingen

Het project heeft volgende doelstelling:

  • Opvang 91 kinderen (volgens normen kind en gezin)

Uitvoering

Gemeentebestuur Houthulst

Contactpersoon

Tamara Schotte
Markt 1
8650 Houthulst
0495/21 41 07