Huifbedrijden: opstart, informatie en sensibilisatie.

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2010

Provincie

Antwerpen

Locatie

Meerhout

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

7880 € (excl. btw)

Promotor

Hippisch Zorgcentrum Heikenhof

Duurtijd

1 januari 2011 – 31 december 2011

Situering

Het project situeert zich binnen de bestaande infrastructuur van het Hippisch Zorgcentrum Heikenhof. Deze paardenhouderij is tot stand gebracht in een voormalig landbouwbedrijf. Zowel de bebouwing, als de omgevingsaanleg van het zorgcentrum getuigen van een groot respect voor het omliggende open landschap: de binnenpiste waarin het huifbedrijden gebeurt, is slechts gedeeltelijk gesloten, en laat hierdoor een maximaal visueel, auditief en sensitief contact met de omgeving toe. Dit is een meerwaarde voor de gebruikers van het huifbed, die kunnen genieten van de rust en tegelijk de levendigheid van de omgeving. Anderzijds werd de infrastructuur zodanig ingekaderd met groen, zodat het perfect ingepast is in het landschap, en de omgeving geen negatieve invloed ondervindt van de gebouwen of de activiteiten in het hippisch zorgcentrum.

Vanaf 2011 wenst het Hippisch Zorgcentrum Heikenhof te kunnen starten met het huifbedrijden. Hiertoe dient een huifbed aangekocht te worden, en moet een tweespan paarden worden geselecteerd en opgeleid. De fabricatie van het huifbed zal gebeuren op maat en met inspraak van het Hippisch Zorgcentrum Heikenhof, zodat het huifbed optimaal bruikbaar is binnen het kader van het zorgcentrum. Nele Raets zal, vanuit haar achtergrond als ingenieur – architect, nauw betrokken worden bij het ontwerp en de bouw van het huifbed, waardoor de kostprijs kan worden gereduceerd en tegelijkertijd maximaal kan worden ingezet op gebruikscomfort en veiligheid. De opleiding van de paarden zal eveneens gebeuren door Nele Raets met medewerking van  Lien Gielen van het Hippisch Zorgcentrum, in de beginfase onder begeleiding van een menner die specifieke ervaring heeft met huifbedrijden.

Bij de effectieve opstart, wordt een programma uitgewerkt rond informatieverschaffing en sensibilisering met betrekking tot het huifbedrijden. Dit programma omvat:

  • “week van het huifbed”: gedurende een week wordt aan zorginstellingen aangeboden om gratis kennis te maken met het huifbedrijden. Per dag wordt 2 tot 3 uur huifbedrijden voorzien, waarbij elke patiënt gedurende 20 tot 30 minuten op het huifbed kan rijden. Aan de begeleiders, toeschouwers en geïnteresseerden wordt simultaan toelichting gegeven over de werking en therapeutische effecten van het huifbedrijden.
  • studie-avond huifbedrijden: gekoppeld aan de “week van het huifbed” wordt een gratis studie-avond gehouden voor artsen, therapeuten, zorgverleners en instellingen, waarbij een deskundig therapeut en een ervaringsdeskundige toelichting geven over de werking, therapeutische doelstellingen en resultaten van het huifbedrijden. Aansluitend bij dit theoretisch luik wordt een praktische demonstratie gegeven met het huifbed, en is er mogelijkheid tot vragen, bedenkingen en discussie.

De opstart van het huifbedrijden, met de “week van het huifbed” en de studie-avond, wordt  bekendgemaakt via de website van het Hippisch Zorgcentrum Heikenhof, door middel van brochures / affiches gericht aan de zorginstellingen, artsen en therapeuten. Voor de verspreiding van de brochures en affiches zal het persoonlijk contact met het doelpubliek belangrijk zijn, en zullen er afspraken worden gemaakt om toelichting te geven (door middel van een powerpoint presentatie) bij het project en het promotiemateriaal te overhandigen.

Na de opstart, informatie- en sensibilisatiefase, zal het huifbed verder worden ingezet voor gebruik door individuele personen met een beperking, door zorginstellingen of instituten, en voor projecten die worden opgezet vanuit de vzw Mens en Paard Kempen (MPK). In deze fase van operationalisering zal voor gebruik van het huifbed de democratische prijs van 15,00€ per sessie gevraagd worden, om de effectieve werkingskosten (begeleiding) te kunnen dekken.

Doelstellingen

  • Ondersteuning van lokale economie en het ruraal ondernemerschap
  • Verenigingen en bewonersgroepen inspireren en activeren, opdat ze de waarden van het platteland beseffen en betrekken in hun werking
  • Sociale initiatieven en infrastructuur oprichten, uitbouwen en coördineren in de nabijheid van de bewoners
  • Leven, wonen en zorg in de thuisomgeving bewaren, stimuleren en opwaarderen, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen

Contactpersoon

Raets Nele
Genelaar 51
2450 Meerhout
0475/50.23.22