Huistaakbegeleiding aan huis als wapen tegen kinderarmoede

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Lede

Projectgegevens

Projectkost

150 000,00 euro

Promotor

OCMW Erpe-Mere

Duurtijd

01/10/2017 - 31/03/2020

Maatregel

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
 • Samenwerking rond armoede

Situering

Met dit project willen we kinderen uit kwetsbare gezinnen maximale studiekansen geven door ook in hun thuissituatie een studievriendelijk klimaat te scheppen waardoor ze in staat zijn om hun huistaken naar behoren uit te voeren. Daarnaast willen we inzetten op een integrale aanpak: niet enkel aandacht voor studeren maar ook voor ontspanning, beweging, sociale contacten en voor de ruimere thuissituatie. Ook ondersteuning aan de ouders is een aandachtspunt. We willen hiervoor een beroep doen op de methodiek van expertisecentrum 'De Katrol' en we willen dit project meteen implementeren in 3 gemeenten.

Doelstellingen

 1. Kansarme kinderen kansrijker maken
  In het project richten we ons vooral naar kinderen uit de derde kleuterklas, eerste en tweede leerjaar. Wij zijn de mening toegedaan dat voor kwetsbare kinderen de eerste schooljaren een belangrijke impact kunnen hebben op hun verdere schoolloopbaan. Een goede kennis van de basisleerstof zou het zittenblijven op vroege leeftijd vermijden en de kans op het behalen van een diploma verhogen. Alle kinderen die in het gezin aanwezig zijn worden echter eveneens bij de ondersteuning betrokken, ook indien zij ouder of jonger zijn dan de focusgroep. 
 2. Zelfredzaamheid van de ouders verhogen en een onderwijscultuur in het gezin installeren ouders hebben een belangrijke functie ten aanzien van het studiegebeuren bij hun kinderen. Het is niet alleen belangrijk om intelligent te zijn, ook het gezin en vooral de onderwijsgerichtheid van de ouders spelen daarbij een belangrijke rol. Er worden betere schoolprestaties geleverd wanneer de ouders betrokkenheid vertonen naar de school toe en een positieve houding aannemen tegenover het onderwijs. Het is dan ook zinvol om te Investeren in scholing om armoede en sociale uitsluiting preventief aan te pakken. De preventieve bescherming van scholing tegen armoede heeft aanzienlijke en langdurige effecten. Voor de concrete uitwerking, willen we ons baseren op de werking en de ervaring van vzw De Katrol uit Oostende.
 3. Toekomstige hulpverleners, leerkrachten, … de kans bieden om zicht te krijgen op gezinnen die in kansarmoede leven. Studenten zullen de mogelijkheid krijgen om kwetsbare gezinnen en de kinderen uit deze gezinnen te leren kennen. Te gemakkelijk worden de problemen waarmee kansarme leerlingen kampen, omschreven als achterstand en een gebrek aan interesse. Kinderen uit kansarme gezinnen belanden vaak in het buitengewoon onderwijs, terwijl dit bijvoorbeeld via inclusie zeker niet nodig was geweest. Een beter inzicht in de leefwereld van kansarmen en allochtonen kan vooroordelen wegnemen en communicatie en participatie bevorderen.

Naast het aspect van de studiebegeleiding, willen we ook aandacht hebben voor integrale gezinsondersteuning.

Gezinsondersteuning

 1. Aanbod van betaalbare sport- en ontspanningsmogelijkheden via het aanwenden van de Uitpas aan kansentarief. We willen nog meer proactief inzetten op deze Uitpas via een betere bekendmaking in de ganse regio. Door de verdere uitrol over Vlaanderen zal deze Uitpas nog meer naamsbekendheid krijgen.
 2. Aanbod van opvoedingsondersteuning: binnen de werking van het Huis van het Kind in de diverse gemeenten wordt er een spreekuur opvoedingsondersteuning gratis aangeboden. 
 3. Financiële ondersteuning vanuit het OCMW indien nodig.
 4. Het is duidelijk dat we opteren voor een integrale aanpak van het gezin en niet enkel op de studiebegeleiding an sich. Deze is veeleer een toegangsmiddel tot het gezin om de totale problematiek aan te pakken. We zijn er anderzijds wel van overtuigd dat deze methodiek de studieprestaties en -resultaten van de kinderen aanzienlijk kan verbeteren.

Uitvoering

OCMW Erpe-Mere

Contactpersoon

Joris Coppens
Oudenaardsesteenweg 458
9420 Erpe-Mere
053 60 34 90

Locatie