Iedereen aan tafel!

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

127 625,00 euro

Promotor

de Biehal Sociaal Tewerkstellingscentrum

Duurtijd

01/01/2018 - 30/06/2020

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Maasland

Situering

Via conceptuitbreiding van de buurtrestaurants en het aangaan van nieuwe duurzame samenwerkingsverbanden met onder andere scholen, trachten we sociaal geïsoleerde groepen en andere groepen zoals gezinnen in de plattelandsgemeenten van het Leadergebied Kempen-Maasland te bereiken.

Doelstellingen

Door uitbreiding van het activiteitenaanbod gekoppeld aan de buurtrestaurants trachten we meer doelgroepen en kansengroepen uit de kleine dorpskernen te bereiken, werken we drempelverlagend en zetten we in op sociale inclusie.

  • Verbeteren van de mobiliteit in de kleine dorpskernen zodat sociaal geïsoleerde groepen en andere groepen kunnen deelnemen aan de buurtrestaurants en de daaraan gekoppelde activiteiten.
  • Door een aangepaste communicatiestrategie de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de buurtrestaurants verhogen met een extra focus op de sociaal geïsoleerde groepen en gezinnen.
  • Voorzien in een uitbreiding van het partnernetwerk, samenwerking met scholen.

Uitvoering

 

de Biehal Sociaal Tewerkstellingscentrum

 

Contactpersoon

Elke Steensels
Balendijk 76
3920 Lommel
011 79 03 90

Locatie