Impulsprogramma jeugd

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2008

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

171.428,56 euro

Promotor

Interlokale Vereniging westhoekpersoneel

Duurtijd

2008 - 2011

Situering

De Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel dient een project in met als titel “Jeugd in de Westhoek”. Dit project omvat volgende onderdelen: 1/ Het richten van de beleidsaandacht in de Westhoek op jeugd in de Westhoek door de opzet en werking van overlegstructuren op streekniveau m.b.t. jeugd in de Westhoek. Het gaat hier specifiek om het “jeugdoverleg”, de “trekkersgroep jeugd” en de “streekwerker jeugd”. Meer uitleg over deze overlegfora is terug te vinden in de bijlage Jeugd in de Westhoek”. Het Westhoekoverleg engageert zich om deze structuren te doen functioneren en om financieel in te staan voor de noodzakelijke cofinanciering voor de tewerkstelling van de streekwerker. 2/ De uitvoering van het actieplan “Jeugd in de Westhoek”, zoals beschreven in de bijlage Jeugd in de Westhoek. Voor de uitvoering zal er beroep kunnen worden gedaan op de middelen voor het impulsprogramma jeugd voor de Westhoek van de Provincie West-Vlaanderen. Vanuit de streekwerking Westhoek wordt er geijverd voor het inzetten van een streekwerker jeugd gedurende een periode van 3 jaar. Na 3 jaar dient dit te worden geëvalueerd en kan er worden beoordeeld of de verdere inzet noodzakelijk en wenselijk is.

Contactpersoon

Dieter Hoet
051/519356