Inrichting rustpunt oude loskaai Berlare.

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2010

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

12.523 euro

Promotor

Heem- en Oudheidkundige kring Berlare

Duurtijd

1/8/2009-31/12/2011

Situering

Met het project wil de Heem- en Oudheidkundige kring Berlare een extra rustpunt creëren voor de vele fietsers en wandelaars die de gemeente reeds rijk is. Daarnaast wil de Heem – en Oudkundige Kring Berlare een extra heemkundig verhaal aanbieden rond mest en landbouw, dat stilletjes aan vergeten wordt. Inhoudelijk gaat het project over het mesttransport van de stad naar het platteland per schip en de mestverspreiding op het land. Bij dit alles wordt de terugkoppeling gemaakt naar de huidige werkwijze en milieumaatregelen in de landbouw (technieken) en gewone huishoudens (gescheiden rioleringsstelsel, waterzuivering, …). De uitwerking omvat twee delen, namelijk het inkleden van het gebouw van de loskaai met kleinere voorwerpen en infopanelen en de bouw van een klein afdak waaronder een oude beerkar (voor paard) ondergebracht wordt en beerpomp en beerput op de hoeve gesuggereerd wordt.

Contactpersoon

Cyriel De Bruyne
Zandstraat 10
9290 Berlare (Uitbergen)
0475/656555